Gå till innehåll

Grattis till vinnarna!!!

  • Torsdag, 26 april 2012

Det var många som testade sina ABF- och Fairtrade-kunskaper när vi var med på Socialdemokraterna i Blekinges årskongress.

Den 15 april fanns ABF Blekinge med på Socialdemokraterna i Blekinges årskongress. Vi informerade bland annat om olika studiematerial. Kongressdeltagarna kunde också vara med i våra två tipsfrågetävlingar om ABF respektive Fairtrade. Det var många som svarade på frågorna och därmed tog chansen att vinna Fairtrade-produkter och presentkort på studiecirkel.

Vinnare på ABF-frågorna blev Monika Lindqvist som hade alla 5 rätt. Vi gratulerar henne till 1 st presentkort á 1.500 kronor att användas för att betala deltagaravgiften i en studiecirkel hos oss.

Vinnare på Fairtrade-frågorna blev Martin Moberg med alla 10 rätt, Eva Robertsson, Tina Lindqvist, Eva Karlsson och Patrik Sjöstedt med 8 rätt, Ann Olsson och Catharina Christensson med 7 rätt.

De rätta svaren är följande:

ABF-frågorna
1. När bidades ABF? – 1912
2. Vem var ABFs första förbundsordförande? – Ernst Söderberg
3. Hur många personer deltog i ABF Blekinges studiecirklar under 2011? – 11.000 st
4. Hur många av Blekinges kommuner har en ABF-expedition? – 5
5. Vilka är ABFs stiftare? – SAP, LO och KF
Utslagsfråga: Hur många studietimmar genomförde ABF Blekinge under 2011? – 47.707 studietimmar

Fairtrade-frågorna
1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? – 2 Butiken – Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den. Det som regleras av Fairtrade International är minimipriset som producenten får, alltså det minsta man kan betala t.ex. en odlare för de kaffebönor som odlats. Minimipriset täcker allt minst produktionskostnaden oavsett världsmarknadspriset, som ibland understiger denna kostnad.

2. Hur stor del av Fairtrade-producenterna odlar ekologiskt? – X 30% - Internationellt är cirka 30% av de Fairtrade-certifierade producentorganisationerna ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler. Samtliga producenter följer dock internationella Fairtrade-kriterierna gällande miljöhänsyn.

3. Hur kan man garantera att de internationella Fairtrade-kriterierna följs? – 1 Alla led i produktionen kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan – Kontrollerna utförs av FLO-Cert. FLO-Cert ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan, med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer. Inspektionerna utförs av ett sjuttiotal inspektörer från FLO-Cert, av vilka ett drygt femtiotal är inriktade mot kontroll av just producentorganisationerna. FLO-Cert följer ISO65-standard, dvs. den verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part.

4. Under 2011 kom det flera nya Fairtrade-märkta produkter till den svenska marknaden. En av dessa kan man nu hitta i smyckesaffärer, vilken? – 1 Guld – Guld är ett av de senaste tillskotten av Fairtrade-märkta produktgrupper.

5. Vad ska Fairtrades certifieringsmärke föreställa? – X En människa som står och vinkar – Certifieringsmärket ska föreställa en odlare som står och vinkar och skickar en hälsning till oss, för att kunna minska avståndet mellan konsument och producent när vi ser en produkt som är Fairtrade-märkt i butiken.

6. Hur bidrar Fairtrade till att kaffeodlarna får en förbättrad ekonomi? – X Enligt kriterierna ska varje odlare få minst ett minimispris för sina varor, och utöver det en premie som används för att utveckla lokalsamhället.

7. Alla Fairtrade-certifierade producentorganisationer får en premie. Vem beslutar vad premien ska användas till? – X Odlarna beslutar gemensamt – Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, en viktig del i en demokratisk process. Premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen.

8. Vilket av följande alternativ kan inte vara fairtrade-märkt? – X Min butik – En butik kan aldrig vara Fairtrade-märkt. Endast de vara som finns utarbetade kriterier för kan certifieras.

9. Var odlas de Fairtrade-certifierade bananer dom vi köper i Sverige? – X Dominikanska Republiken – De Fairtrade-märkta bananer som vi äter i Sverige kommer från Dominikanska Republiken.

10. Hur stor andel av bananerna i dagligvaruhandeln i Sverige är Fairtrade-märkta? – 1 6,9% – 6,9% enligt försäljningsstatistik från Fairtrade Sverige för 2010.

Utslagsfråga: Hur många medlemsorganisationer har föreningen Fairtrade? - Föreningen för Fairtrade har 45 medlemsorganisationer. Medlemmarna väljer föreningens styrelse och har det yttersta ansvaret för dess verksamhet och framtid. Ett bra sätt att engageras sig för Fairtrade är att göra det tillsammans med andra i någon av medlemsorganisationerna.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 april 2012.