Gå till innehåll

Annan Folkbildning

Anmälningsblankett till Annan Folkbildning hittar du här (Samma blankett som för anmälan av studiecirkel)

Blankett för arbetsplan hittar du här (samma blankett som för arbetsplan vid studiecirkel)

Alternativ blankett för arbetsplan hittar du här (samma blankett som för arbetsplan vid studiecirkel)

 

Annan folkbildningsverksamhet liknar studiecirkeln i formen. Det handlar om att tillägna sig kunskap i grupp, minst tre personer.

Annan folkbildningsverksamhet kännetecknas av:

  • Att verksamheten är öppen för alla
  • Att deltagaren själv avgör om hon/han vill delta
  • Att deltagarna har möjlighet att påverka innehåll och upplägg.
  • Att kunskap söks gemensamt.
  • Att det finns studiematerial eller studieplan som godkänts av ABF Borlänge-Nedansiljan. Att verksamheten leder till någon form av utveckling/förändring.

För scenkonst- film- och musikgrupper kan exempelvis repetitionstilfällen utgöra annan folkbildningsverksamhet. Andra exempel på studieämnen kan vara filminspelning, ljussättning, musikproduktion, komposition, filmredigering, scenografibygge och kostymskrädderi.

För att starta annan folkbildningsverksamhet skickar ni in blanketten anmälan om studiecirkel till er kontaktperson på ABF. Blanketten finns längre upp på sidan. På blanketten fyller ni i vilka som ska delta i verksamheten och gör tillsammans upp en studieplan.

När studieplanen godkänts av er kontaktperson på ABF så skickar vi ut en närvarolista. På den fyller ni i varje gång ni träffas och vilka som var närvarande. På baksidan av listan skriver ni vad ni gjort under träffen. När ni är färdiga med studiecirkeln, eller allra senast vid årets slut, skickar ledaren in närvarolistan till er kontaktperson.

När närvarolistan är inskickad har vi möjlighet att ge er en viss ekonomisk ersättning. Denna ersättning kan användas till exempelvis lokalhyra, arvode till ledare, eller material såsom scenografi, gitarrsträngar, DV-band eller liknande. Ersättningens storlek varierar beroende på bland annat verksamhetens omfattning.

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketterna så är du givetvis välkommen att ta kontakt med ditt närmaste ABF-kontor för hjälp och svar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 mars 2015.