Gå till innehåll

Kulturprogram

 Blankett för redovisning av kulturprogram laddar du ner här

 

Ett kulturprogram kan t ex vara en föreställning, konsert, filmvisning eller föreläsning som riktar sig till allmänheten.

ABF kan hjälpa de grupper som har studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet hos oss med en viss kostnadsersättning för kulturprogram. Programmet ska ske i samarbete med ABF, vilket innebär att ni måste prata med oss om arrangemanget innan det ägt rum. I marknadsföring av arrangemanget, såsom affisch och programblad, måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Kulturprogram kännetecknas av:

 • Att det är en sammanhållen verksamhet, program eller produktion som framförs eller redovisas inför en fysiskt närvarande publik
 • Att utformningen tillåter att delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas
 • Att kulturprogrammet utgör ett meningsfullt inslag i föreningsliv och/eller andra sammanhang.
 • Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter långt.
 • En festival räknas som ett kulturprogram om samma personer besöker alla programpunkter. Om det är nya personer som besöker varje programpunkt och man har nytt insläpp till varje programpunkt räknas varje programpunkt som ett kulturarrangemang.

Kulturprogram kan genomföras i samarbete med ABF om:

 • En överenskommelse träffas med ABF innan kulturprogrammet genomförs
 • Studieförbundets roll som medarrangör framgår vid inbjudan och genomförandet av varje arrangemang
 • Det vid varje genomförande finns en utsedd företrädare som ansvarar för arrangemangets genomförande och rapportering. Denna företrädare kan exempelvis vara cirkelledaren.

Före genomförandet rapporteras följande:

 • Kopia/original av inbjudan, affischer och/eller programblad
 • Starttid och sluttid för kulturprogrammet
 • Antal medverkande i kulturprogrammet

Efter genomförandet rapporteras följande:

 • Antal i publiken vid genomförandet av kulturprogrammet
 • Kvitton för kostnader för att kostnadsersättning skall kunna betalas ut
 • Rapportering sker på särskild blankett som finns att hämta längst upp på denna sida.
 • Kulturprogram får endast anmälas till ett studieförbund. 

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 29 augusti 2013.