Gå till innehåll

Studiecirkel

 

Anmälningsblankett för studiecirkel hämtar du här

Blankett för arbetsplan till studiecirkel hämtar du här

Alternativ blankett för arbetsplan till studiecirkel hämtar du här

 

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln kännetecknas av att en mindre grupp människor träffas regelbundet och studerar tillsammans. Studiecirkeln bygger på samtalet mellan deltagarna där man utifrån olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar diskussioner.

 I studiecirkeln får du inga betyg. Varje studiecirkel är unik och ni bestämmer gemensamt vad som ska studeras, i vilken takt studierna ska bedrivas och när ni ska träffas.

 En studiecirkel ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt. Detta innebär bland annat att alla som deltar i studiecirkeln ska vara aktiva både i planeringen och i själva cirkelarbetet, känner sig hörda, sedda  och respekterade är avgörande för att arbetet i studiecirkeln ska bli lyckat.

 En studiecirkel har en cirkelledare, 3-12 deltagare, ett studiematerial och en studieplan samt träffas regelbundet för att bedriva studier.

 Hur startar man en studiecirkel?

Tag kontakt med ditt närmaste ABF-kontor, där får du hjälp med att starta en studiecirkel. Du kan få hjälp med planering av studierna,  hitta studiematerial eller att utarbeta en arbetsplan.

 Du får en anmälningsblankett (samma som finns att ladda ner på den här sidan) där uppgifter om ämnet, studielokal,  cirkelledarens personuppgifter, samt namn och adress till deltagarna ska fyllas i.

 Som grund för cirkeln ligger det dokument som vi kallar för arbetsplan (länk till dokumentet finns i början av denna sida). Det är den planering som cirkelledaren kommer fram till i samråd med deltagarna.

 Lämna sedan in anmälningsblanketten till ditt ABF-kontor där cirkeln registreras. Cirkelledaren får därefter en närvarolista som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Efter cirkelns slut skickas närvarolistan tillbaka till ABF-kontoret.

 Ekonomi, regler och bestämmelser

En studiecirkel som uppfyller ställda krav kan få ekonomiskt stöd som kan användas till olika kostnader som cirkeln har, exempelvis inköp av böcker eller till hyra för studielokalen.

 Följande regler och bestämmelser måste uppfyllas:

• Det ekonomiska stödet får inte användas för verksamhet som har ett kommersiellt syfte.

• Cirkelledaren ska vara godkänd av ABF Borlänge-Nedansiljan.

• Det ska finnas ett studiematerial – exempelvis en bok. Om det inte finns ett tryckt studiematerial ska studiecirkeln/gruppen/föreningen göra en arbetsplan som godkänns av ABF Borlänge-Nedansiljan.

• Studiecirkeln ska träffas minst tre gånger och vid varje sammankomst ska minst tre deltagare vara närvarande.

• Studiecirkeln ska sammanlagt arbeta minst nio studietimmar. En studietimme = 45 minuter.

• Studiecirkeln träffas högst tre gånger per vecka.

• Varje sammankomst/träff pågår högst 4 studietimmar.

• Deltagarna skall under året fylla minst 13 år, i annat fall gäller speciella regler (se fliken annan folkbildning)

• Studiecirkeln ska vara tydligt skild från annan föreningsverkverksamhet,t.ex. styrelsemöten eller allmänna föreningsmöten.

• En studiecirkel bedrivs vanligen genom att man fysiskt träffas, en kombination av träffar och distansstudier (genom exempelvis Internet) eller enbart på distans.

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketterna så är du givetvis välkommen att ta kontakt med ditt närmaste ABF-kontor för hjälp och svar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 mars 2015.