Gå till innehåll

Tillgänglighet

ABF antog en Tillgänglighetspolicy ”På lika villkor” vid förbundsstämman 2012. Verksamheten i ABF skall ha full tillgänglighet senast vid utgången av 2016.

Avdelningarna har att utse ansvariga samt göra en handlingsplan för hur tillgängligheten skall genomföras. Handlingsplanen skall vara klar senast utgången av 2013. Arbetsplatser, lokaler, information, kommunikation och bemötande: allt ska inventeras och göras tillgängligt för funktionsnedsatta. Förtroendevalda, cirkelledare och personal kommer att utbildas. Tillgänglighetsarbetet görs för att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna och med ABF:s grundtanke ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

  Tillgänglighetsansvarig ABF Borlänge-Nedansiljan  
  Kerstin Nauclér 0243-669 44
  kerstin.naucler@abf.se
     

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 14 november 2013.