Gå till innehåll

Använd ABF:s kunnande för att möta Volvos kris

  • Onsdag, 8 oktober 2008

Det är bättre att arbetslösa erbjuds att komplettera sin utbildning än att gå hemma och få betalt för att göra ingenting. Det är hög tid för regeringen att agera. Lågkonjunkturen kommer snabbt att slå till och ingenting är, som bekant, värre än ett utanförskap, skriver Karl-Petter Thorwaldsson.

Det skulle vara enkelt att sätta sig på läktaren och skratta åt Anders Borgs uttalande i radio efter valet: "Det tar två år innan effekterna av vår politik kommer att märkas". Problemet är bara att skrattet stannar i halsen då man tänker på de tusentals människor som nu går ut i en mycket oviss arbetslöshet. Den nya varslet gör att ytterligare 3 000 personer riskerar uppsägning. September månads mycket dystra statistik över att nästan 10 000 har varslats kommer att resultera i kraftigt ökad arbetslöshet redan i början av 2009.

Anders Borg, nu är inte rätta tiden att invänta att någon av dina ekonomiska teorier borde slå in. Nu är hög tid att agera och det är bråttom. Ledtiden från att regeringen anvisar nya resurser till aktiva åtgärder i tills att de finns på plats är flera månader. Om regeringen väntar till långt in i 2009 innan de agerar kommer det att leda till både förlorade möjligheter för Sverige och onödigt lidande för de som drabbas av arbetslöshet. Vänta inte. I den konjunktur vi nu går in i försvinner risken för inlåsning nästan helt. Det enda vi vet är att öppen och därmed passiv arbetslöshet är det mest farliga när det gäller för den enskilde att så småningom återkomma i arbete.
Inte råd att tappa fler

De aktiva åtgärderna måste naturligtvis sättas in med många inriktningar. Fortfarande är nog det mest effektiva att satsa på bristyrkesutbildningar till sektorer som i alla fall idag har bra fart. I lågkonjunktur har vi inte råd att tappa ett enda möjligt arbete.
Förmodligen måste någon form av ungdomsgaranti startas som garanterar alla under 25 år utbildning eller arbete - inget är värre än att starta sitt vuxenliv i arbetslöshet. För varje månad som går ökar risken att hamna i utanförskap permanent. Varje satsad krona är därför en besparing på några års sikt.

Fyra satsningar
En tredje och på kort sikt förmodligen den mest gångbara satsningen är att satsa på de arbetslösas allmänna kompetens. Alla arbetslösa erbjuds att komplettera sin ungdomsutbildning till att nå grund- och gymnasieskolekompetens. Det är en bra satsning på fyra sätt;

1) För det första ökar det de arbetslösas möjlighet att komma tillbaka till ett arbete när konjunkturen vänder.

2) För det andra kommer mångas vilja till högre studier att öka. På lång sikt är att fler har högskolekompetens Sveriges bästa chans i den globala konkurrensen.

3) För det tredje överbryggar studier på ett mycket bra sätt arbetslösheten för den enskilde. Alla får en mening ett sammanhang och något verkligt att göra under dagarna och inte isoleras i sina hem.

4) För det fjärde understryker det samhällets syn på arbetslinjen. Ingen accepteras att gå och få bidrag för att göra ingenting - alla måste bidra och göra så gott de kan, i arbete eller studier.

Till viss del har den borgerliga regeringen i den senaste budgeten adresserat problemet genom att anslå 200 nya miljoner på kommunernas vuxenutbildning. Det är bra - men alldeles för lite. Enligt regeringens egna beräkningar ska detta leda till att 2 000 nya utbildningsplatser skapas - det sväljer mindre än en veckas varslade. Krisen fodrar satsningar på helt andra nivåer och de måste komma nu.

Brett utbud

ABF kan erbjuda att utbilda 10 000 arbetslösa varje år i baskunskaper på grund- och gymnasieskolenivå. Vi ställer vår unika kompetens från ABF-skolorna till samhällets förfogande. Vi bidrar gärna till att mildra konsekvenserna av lågkonjunkturen - vi har som alla andra ett samhällsansvar alldeles oavsett vilken regering vi har.

Vi kan i dag, i egen regi, eller i samverkan med komvux i erbjuda studier med betyg så att alla kurser ger behörighet för högskolestudier. Vi har sedan flera år utvärderats i en mängd kommuner - vi ligger alltid bland de bästa när det gäller vuxenutbildning. Förmodligen för att vi tar med oss vår unika kompetens från folkbildningen in i vuxenutbildningen. Mycket av vår kapacitet är idag oanvänd eftersom regeringen skar bort korttidsstudiestödet efter valet 2006. Vi kan gå från ord till handling snabbt - vi är redo att gå till verket redan från 1 januari.

Billigare och bättre
Detta kan vi erbjuda för en tredjedel av kostnaden/plats jämfört med det ökade anslaget som regeringen föreslog i höstens budget. Vi påstår inta att vi är de enda som kan genomföra denna satsning. Men vi påstår att vi kan göra det för en billigare penning och med bättre resultat än andra. Dessutom är det få som har infrastrukturen i hela Sverige att kunna starta redan den 1 januari. Låt oss hjälpa de arbetslösa tillbaka i arbete!

Det är bättre att arbetslösa erbjuds att komplettera sin utbildning än att gå hemma och få betalt för att göra ingenting. Det är hög tid för regeringen att agera - gör något nu. Lågkonjunkturen kommer snabbt att slå till och ingenting är, som bekant, värre än ett utanförskap.


Karl-Petter Thorwaldsson, förbundsordförande ABF

2008-10-08

Publicerad i GP
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2010.