Gå till innehåll

Ett erbjudande till Anders Borg: Använd ABFs kunnande för att möta krisen

  • Torsdag, 9 oktober 2008

Arbetslösa ska erbjudas att komplettera sin utbildning hellre än att gå hemma. Det är dags att regeringen agerar. Lågkonjunkturen stormar fram och ingenting är värre än utanförskap, slår Karl-Petter Thorwaldsson fast.

Det skulle vara enkelt att sitta på läktaren och skratta åt Borgs uttalande efter valet – Det tar två år innan effekterna av vår politik kommer märkas. Problemet är att skrattet fastnar i halsen då man tänker på de tusentals människor som nu blir arbetslösa. Det nya varslet gör att minst 3000 personer riskerar uppsägning. Hittills har 10 000 varslats, vilket resulterar i kraftigt ökad arbetslöshet i början av 2009.

Borg, nu är inte rätt tid att vänta på att dina teorier slår in. Det är tid att agera. Tiden från att regeringen anvisar åtgärder tills de är på plats tar månader. Om regeringen väntar leder det till förlorade möjligheter för Sverige och lidande för de arbetslösa. I den konjunktur vi går in i försvinner risken för inlåsning nästan helt. Öppen och passiv arbetslöshet är farligt för chansen att komma igen.

Åtgärderna måste ha olika inriktningar. Det är effektivt att satsa på bristyrkesutbildningar i sektorer som idag går bra. I lågkonjunktur kan vi inte tappa ett enda arbete.

En ungdomsgaranti bör startas som garanterar alla under 25 utbildning eller arbete – inget är värre än att starta vuxenlivet som arbetslös. För varje månad ökar risken att hamna i permanent utanförskap. Varje satsad krona är därför en besparing för framtiden.
En tredje åtgärd är de arbetslösas allmänna kompetens; att komplettera för att nå grund - och gymnasieskolekompetens. Det är bra på fyra sätt:

• Det ökar möjligheten för arbete när konjunkturen vänder.
• Viljan till högre studier ökar. På sikt behövs fler med högskolekompetens för Sveriges chanser i global konkurrens.
• Studier överbryggar arbetslösheten för enskilda. Alla får ett sammanhang, något att göra på dagarna och blir inte isolerade.
• Det understryker samhällets syn på arbetslinjen. Ingen får bidrag för att göra ingenting – alla måste bidra och göra så gott de kan i arbete eller studier.

Till en del har regeringen i budgeten adresserat problemet genom att anslå 200 miljoner till vuxenutbildning. Det är bra – men för lite. Enligt regeringens beräkningar ska det leda till att tvåtusen utbildningsplatser skapas – det sväljer mindre än en veckas varslade! Krisen fodrar satsningar på helt andra nivåer och de måste komma nu.

ABF kan erbjuda 10 000 arbetslösa varje år baskunskaper på grund- och gymnasieskolenivå. Vi ställer vår kompetens från ABF-skolorna till samhällets förfogande. Vi bidrar gärna till att mildra konsekvenserna av lågkonjunkturen – vi har som alla andra ett samhällsansvar oavsett vilken regering vi har.

Vi kan idag, i egen regi, eller i samverkan med komvux erbjuda studier med betyg så att alla kurser ger behörighet för högskolestudier. Vi har utvärderats i en mängd kommuner – ABF är bland de bästa när det gäller vuxenutbildning. Förmodligen för att vi tar med oss folkbildningskompetensen . Mycket av vår kapacitet är idag obrukad eftersom regeringen skar bort korttidsstudiestödet efter valet 2006. Vi kan gå från ord till handling – vi är redo att starta 1 januari.

Detta kan ABF erbjuda för en tredjedel av kostnaden per plats jämfört med regeringens förslag. Vi påstår inte att vi är de enda som kan genomföra satsningen. Men vi påstår att vi gör det billigare och med bättre resultat. Dessutom har ABF infrastrukturen i hela Sverige. Låt oss hjälpa de arbetslösa tillbaka i arbete!

Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande

2008-10-09 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2010.