Gå till innehåll

2006 är cirkelledarnas år i ABF

  • Måndag, 16 januari 2006

I år ska ABF göra en extra satsning på sina cirkelledare. Folkbildningsfesten Ordet Fritt, tidningen Fönstret till alla cirkelledare och en bok om cirkelledarrollen är bara en del av det som ABF gör under 2006. - Cirkelledarna är våra viktigaste medarbetare, och våra verkliga folkbildare. De går till sin cirkel i regn och rusk och möter sina deltagare året om, dessutom oftast helt ideellt. Utan våra kunniga cirkelledare, som är ryggraden i vår cirkelverksamhet, skulle verksamheten stagnera, säger Sven-Åke Pettersson, verksamhetsansvarig på ABFs förbundsexpedition.

Varje kväll pågår hundratals studiecirklar i ABFs regi runt om i Sverige. I varje cirkel finns det en person som är cirkelledare. En person som är ansvarig för att leda samtalen, hålla riktningen och se till att alla deltagare i gruppen får bästa möjlighet att utvecklas och lära sig. Att vara cirkelledare är ett stort ansvar, och en bra cirkelledare är en förutsättning för att cirkeln ska fungera. Förutom detta är det cirkelledarna som representerar ABF inför de hundra tusentals deltagare som kommit till just vårt studieförbund.

2006 står cirkelledarna i fokus i ABF. Organisationen måste verkligen värna om den här yrkesgruppen. Det menar Elsie Bäcklund Sandberg som är förbundssekreterare på ABF, och ofta möter cirkelledare på sina resor i landet.
- Vi säger ju så ofta att cirkelledarna är de viktigaste personerna i ABF, men vi måste ta fasta på vad vi menar med det. Då är det bra att bestämma en tidpunkt för när denna satsning ska ske, så att det sker på samma gång i hela vår organisation. Fast kanske på olika sätt, säger Elsie Bäcklund Sandberg.

Ett evenemang under året som särskilt vänder sig till ABFs cirkelledare är den stora folkbildningsfesten Ordet Fritt, som firas var fjärde år. 2006 infaller det den 15-17 juni i Eskilstuna, och arrangörer är ABF och LO. Eftersom det är Cirkelledarnas år hoppas Sven-Åke Pettersson, verksamhetsansvarig på ABF, att många studieorganisatörer och cirkelledare får möjlighet att komma.
- Ordet Fritt har temat det livslånga lärandet med fokus på cirkelledarna, både när det gäller själva mässan och seminarierna, säger han.

Ordet Fritt lockar ABFare från hela landet, som reser dit för inspiration och gemenskap kring bildning. Under tre junidagar kan besökarna gå på ett hundratal seminarier och besöka ett stort antal montrar på mässan, som ska hållas i gamman fin industriell kulturmiljö, Bolinder Munktells traktormonteringshallar.
- De flesta ABF-avdelningar planerar att bjuda in många av sina cirkelledare till Ordet Fritt, och det känns ju jätteroligt. Lika viktigt är att vi lyssnar in vad cirkelledarna själva tycker att de behöver för att känna sig som de viktiga personer de är, säger Elsie Bäcklund Sandberg.

Lagom till Ordet Fritt planerar ABF att ge ut ett nytt cirkelledarmaterial, en bok direkt riktad till cirkelledarna. Den skrivs av Petros Gougoulakis, som forskar och undervisar i folkbildningspedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Den kommer bland annat att ta upp cirkelledarens roll, metod, pedagogik och folkbildningens kännetecken, berättar Sven-Åke Pettersson.
- Den här boken är direkt skriven till cirkelledare, och jag hoppas att den kommer att användas i våra cirkelledarutbildningar, säger han.

Som en försmak av cirkelledarnas år gav ABFs kulturtidning Fönstret tillsammans med ABFs Informationsgrupp redan i höstas ut boken Cirkelns pedagogik, som är en samlad och bearbetad version av tidningens artikelserie med samma namn. Artikelserien var direkt riktad till ABFs cirkelledare, med artiklar om allt från deltagarnas olika roller till hur man underlättar för dyslektikerna. Flera ABF-avdelningar har köpt in boken för att dela ut till sina cirkelledare.

En annan god nyhet är att Fönstret äntligen ska nå ut till alla cirkelledare i ABF. Fönstret har som syfte att bidra till kulturell medvetenhet, och stimulera
folkbildningsdebatten. Tidningen ska också medverka till den förnyelse som krävs av folkbildningen och ABF i en snabbt föränderlig tid. Cirkelledarna är Fönstrets viktigaste målgrupp, och under 2006 vill redaktionen satsa ännu mer på cirkelledarna.

Inom de flesta av ABFs verksamhetsområden görs det under året särskilda satsningar på just gruppen cirkelledare. Marianne Högmark, som är kulturansvarig på ABFs förbundsexpedition, ansvarar för att utbilda ett medverkandelag i det nya materialet Färg och form, som blir färdigt under våren. De som ingår i medverkandelaget kommer sen i sin tur att utbilda andra cirkelledare.

Som kulturansvarig fortsätter hon också att arbeta tillsammans med ABFs rockmusiknätverk. Bland annat gör man en inventering över vilka metoder och arbetssätt som används av cirkelledare på olika ABF-avdelningar när det gäller rockmusik.
– ABF Göteborg arbetar med att ta fram ett mer specifikt studiematerial för rockmusikverksamhet, Do It Yourself, som jag hoppas ska kunna användas av resten av organisationen, berättar hon.

Inom den internationella verksamheten planerar man att särskilt stödja och uppmärksamma cirkelledare inom sitt område. Anna Morin, internationella gruppen, berättar att de bland annat ska arrangera tematräffar för cirkelledare och lansera det nyproducerade studiematerialet som kan användas i olika typer av cirklar med internationellt tema.

På förbundsstyrelsens septembermöte beslutades att skapa en arbetsgrupp
för utveckling av det pedagogiska området med inriktning på bland annat cirkelledarna, materialutveckling och testutbildningar. Under 2006 kommer därför förbundsexpeditionen att fortsätta omorganisationen av nätverket kring cirkelledarnas utbildning och revidera de gamla utbildningspaketen.

Nu hänger det på hela ABF-organisationen om Cirkelledarnas år 2006 blir lyckat, konstaterar Elsie Bäcklund Sandberg.
- Det är ett kollektivt ansvar för hela ABF. När man bestämmer sig för att lyfta fram en viss grupp, så påbörjar man en resa tillsammans. Allt sker inte 2006, men det ska ske tillräckligt mycket för att cirkelledarna ska känna att ABF värderar deras engagemang, säger hon.

Krillan Ahlsén

2006-01-16

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.