Gå till innehåll

ABF-internationalen stramar åt

  • Torsdag, 11 maj 2006

ABF-internationalen, IFWEA, höll sitt årliga exekutivmöte i Kapstaden i april. Ekonomiska problem har begränsat verksamheten de senaste åren varför nya arbetsformer och ökat samarbete med andra organisationer diskuterades.

Dave Spooner, generalsekreterare för IFWEA, får möjlighet att fortsätta sitt arbete i begränsade former. Han anställs av det engelska transportarbetarförbundet men ägnar en del av arbetstiden åt IFWEA, vilket gör att sekretariatet kan finnas kvar.

Ett grundläggande problem för internationalen är att många av de cirka 120 medlemsorganisationerna, framför allt de små, inte betalar sina medlemsavgifter. Flera organisationer kommer att uteslutas om de inte bidrar till IFWEA s finansiering.

Medlemsavgiften är indelad i kategorier där organisationerna betalar efter storlek, ju större organisation desto större medlemsavgift. Antalet stora organisationer har blivit färre och de flesta av dem finns i Europa.

Nästa möte hålls i Sverige i november 2006, då ABF är värd. Parallellt diskuteras hur det europeiska samarbetet inom Euro-WEA kan stärkas.

Ulf Lundgren

2006-05-11

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.