Gå till innehåll

Cirklar om arbetsmiljö ger kraft att förändra

  • Fredag, 17 november 2006

I Ånge kommun i Medelpad pågår en unik satsning på arbetsmiljöutbildning. Alla anställda i kommunen skall få chansen att gå en tjugofyratimmars studiecirkel i ”Med livet som insats”, som är en del i ABFs hälsoskola.

Initiativtagare är Anki Meiding Kommunal och Stiven Wiklund (s) vice ordförande i kommunstyrelsen. Idén föddes förra hösten.

- Vi diskuterade facklig-politisk samverkan och betydelsen av en god arbetsmiljö och hälsa både för människa och ekonomi, berättar Anki.

Tankarna på en arbetsmiljöutbildning för alla formades, med målet att genom ökad medvetenhet förbättra arbetsmiljö och hälsa för kommunens anställda.
Genom det goda samarbetet mellan Kommunal och ABF föll det sig naturligt att föreslå materialet ”Med livet som insats” som har sin utgångspunkt i deltagarnas egen vardag.

Linda Sundberg och Camilla Juuno Forsberg från Kommunal utbildades till cirkelledare på ABF och är nu tjänstlediga på fyrtio procent från sina ordinarie jobb inom kommunen och istället anställda som cirkelledare hos ABF. Hittills har de hunnit ge fyra hundra av sina omkring tusen arbetskamrater chansen att komma samman i studiecirkeln för att diskutera vad som är ”det goda livet” och ”det goda arbetet” och hur de kan påverka sin egen situation.

Nästa grupp på tur är områdescheferna inom omsorgen. När satsningen väl är genomförd kommer tio procent av invånarna i Ånge kommun att ha fått en arbetsmiljöutbildning och det saknar motstycke på något annat håll i landet.

Studiegrupperna får själva välja vilka områden i materialet de vill arbeta med men i alla cirklar diskuterar man rehabilitering och lär sig om ärendegången för rehabiliteringsfall inom kommunen.
- Medlemmarna upplever det här som något väldigt positivt, många av dem som varit negativa tidigare och först valt att avstå erbjudandet om studiecirkeln har efteråt konstaterat att det varit bland det bästa de varit med om, säger Linda Sundberg.

- Vi märker också att man använder frågeställningarna och påverkanstrappan från studiematerialet i vardagen. Många har blivit mer aktiva och lärt sig att man måste engagera sig mer i sina egna villkor, det är ju inte alltid arbetsgivaren tänker på allt eller gör allt rätt från början. Ibland har det också hänt att studiegrupperna konstaterat att problemen inte handlar om brister i arbetsmiljön utan i hur de själva organiserar arbetet, och då har de jobbat med att förändra där, fortsätter Linda.

- För mig som ledare innebär studiecirklarna att jag kommer nära medlemmarnas vardag och att jag får insikt om vilka problem och frågeställningar som finns ute i verksamheterna, något som är till stor nytta för mig i mitt fackliga arbete. En ökad medvetenhet hos medlemmarna ger naturligtvis mer arbetsuppgifter till oss förtroendevalda men också ett ökat stöd för vårt fackliga arbete. Sedan växer man förstås som människa av att få vara med och bidra till att andra människor utvecklas till att vilja vara med och påverka sina egna och andras villkor i arbetslivet, konstaterar Linda.

Att cirklarna och ledarna är uppskattade råder det alltså inget tvivel om, deltagarna vill inte missa träffarna och skulle det trassla med arbetstidsschemat ”fixar man och trixar” för att kunna vara med. Ledarna å sin sida har både fått dagens ros i tidningen och presenter som tack från grupperna.
- Efteråt är det många deltagare som ringer och diskuterar med oss ledare när det dyker upp frågor på den egna arbetsplatsen, och de är naturligtvis alltid välkomna, avslutar Linda Sundberg.

Att studiecirklarna påverkat deltagarna märks också hos Personal och Organisationsutskottet i kommunen där politikerna fått många nya ärenden sedan satsningen drog igång.
- Medvetenheten har ökat, tillbudsrapporteringen fungerar bättre och vi har fått igång en diskussion om hur vi efterlever våra kollektivavtal, berättar Anki.

- Förståelsen för kommunens arbete i rehabiliteringsärenden har också förbättrats markant. Förr kände många av våra medlemmar sig jagade eller ifrågasatta när de var sjukskrivna och blev föremål för rehabilitering. Nu vet man vilka skyldigheter arbetsgivarna har enligt lagen och på vilket sätt de jobbar för att leva upp till dem och det skapar bättre förutsättningar för att lyckas.

- Studiecirklarna i ”Med livet som insats” har också lett fram till att kommunens skyddsombud numera får en grundläggande utbildning för uppdraget via ABF och LO, fortsätter Anki.

- Naturligtvis är det största målet av alla med vår satsning att se en minskad ohälsa och sjukfrånvaro inom kommunen men det är ännu för tidigt att uttala sig om några sådana resultat.

- Framtiden får utvisa hur väl vi lyckas men jag är övertygad om att vi medverkar till en långsiktig och hållbar förbättring av inte bara arbetsmiljö och hälsa utan också av engagemanget i det demokratiska samhällsbyggandet. Sedan vi drog igång ”Med livet som insats” har vi kö till den fackliga medlemsutbildningen, avslutar Anki Meiding.

Patrik Årman

2006-11-07

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.