Gå till innehåll

Var med och gör världen jämställd

  • Måndag, 30 oktober 2006

Våld mot kvinnor, ojämlika löner och kvotering, allt regleras i FN:s Kvinnokonvention. I år fyller den 25 år, men ändå vet många inte ens om att den finns. Därför ordnar ABF tillsammans med UNIFEM Sverige studiecirklar om vad konventionen egentligen handlar om, något som ger stöd i kampen för jämställdhet.

Listan på orättvisor som kvinnor får utstå världen över kan göras lång. Fortfarande sitter det till exempel endast knappt 17 procent kvinnor i världens parlament. Här i Sverige tjänar kvinnor bara 83 procent av männens lön. Och varje år misshandlas och våldtas kvinnor av män.

I FN:s Kvinnokonvention beskrivs hur stater ska bekämpa dessa orättvisor, men det är det inte så många som känner till.
– Jag blev själv förvånad över att vi har en konvention om jämställdhetsfrågor som ska ha samma status och tyngd som Barnkonventionen. Kvinnokonventionens artiklar täcker in allt det vi diskuterar idag. Varför lyfts det aldrig fram?

Det frågar sig Anna Norlin, som nu skrivit om konventionens innehåll i studiematerialet ”Gör världen jämställd!”, på uppdrag av ABF och UNIFEM Sverige.

Hon har på ett överskådligt sätt beskrivit de 16 artiklar som ingår, och som tillsammans täcker in hur jämställdhet mellan kvinnor och män ska garanteras inom politik, offentlighet, arbete och familjeliv.
– En av poängerna är att visa att jämställdhet faktiskt handlar om mänskliga rättigheter. Många tar jämställdheten för given, och det finns en myt om att vi redan är jämställda här i Sverige. Men världen är långt ifrån jämställd, och det gäller även Sverige, det finns gott om forskning och statistik som visar det, säger Anna Norlin.

Tanken med studiecirklarna är att man ska kunna jobba med olika frågor utifrån konventionen beroende på intresse, eftersom de flesta områden regleras däri.

Vad som lagts till på senare år är bland annat mäns våld mot kvinnor, den frågan var betydligt känsligare att prata om när konventionen tillkom 1979. En annan aktuell fråga är politisk representation, som beskrivs i artikel nummer 7.
– En sak som jag blev positivt överraskad av i konventionen var att FN så starkt uppmanar stater att använda kvotering och positiv särbehandling som en tillfällig åtgärd för att snabba på jämställdhetsprocesser, det är ju fortfarande en känslig fråga här i Sverige, säger Anna Norlin.

När det handlar om andelen kvinnor i politiken hör Sverige till ett av de främsta länderna, men vi är långt ifrån felfria. Regeringen lämnar en rapport till FN var fjärde år om hur man lever upp till Kvinnokonventionen, och Sverige har kritiserats på flera punkter, bland annat för att det finns för få kvinnliga chefer i näringslivet och för att mäns våld mot kvinnorna fortsätter att vara så omfattande.

Det finns alltså många frågor att kämpa vidare med, och cirklarna om Kvinnokonventionen är ett sätt att fördjupa sina kunskaper och att inspirera till ett lokalt jämställdhetsarbete.
– I stort sett kring varje artikel, eller varje jämställdhetsfråga, finns en stor mängd rapporter, litteratur, filmer och hemsidor som studiehandledningen tipsar om och som man kan jobba vidare med i en studiecirkel, säger Anna Norlin.

Studiematerialet har under det gångna året presenterats vid olika mässor, exempelvis Ordet Fritt i Eskilstuna, Almedalsveckan i Visby och årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Under hösten fortsätter spridningen av projektet och nu kommer snart de första studiecirklarna igång.

_____________________________
Studier om jämställdhet

Vill du gå en cirkel om jämställdhet kontakta ABF på din ort. Klicka på länken nedan för att hitta rätt ABF-avdelning.

Anna Norlin ska fungera som en av de resurspersoner som utbildats inom projektet. ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer och cirkelledare inom ABF kan göra en förfrågan om resurspersoner via UNIFEM Sverige, på info@unifem.se.

Beställ ”Gör världen jämställd!” från Bilda Förlag på kundtjanst@bildaforlag.se. Telefon: 08-709 05 00.

_____________________________
Fakta om Kvinnokonventionen

1979 antog FN:s generalförsamling Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor eller CEDAW som den också kallas (Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women). 1980 trädde den i kraft.

Sverige var det första landet i världen att skriva under.

Idag har 183 av FN:s 191 medlemsländer ratificerat CEDAW-konventionen.

UNIFEM är FN:s utvecklingsfond för kvinnor

Elin Swedenmark

2006-10-30

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.