Gå till innehåll

En bok för alla hotat

  • Torsdag, 21 juni 2007

Styrelsen för En bok för alla fick den 20 juni beskedet från Kulturdepartementet att regeringen drar in hela stödet till förlaget 2008. Regeringen har tidigare aviserat att stödet till vuxenutgivningen skulle tas bort. – Jag är verkligen bestört. Beskedet om att även stödet till utgivning av barnlitteratur försvinner är mycket förvånande, säger ABFs förbundssekreterare Elsie Bäcklund Sandberg.

Regeringens besked kom dagen efter att Folkpartiet redovisat sitt nya kulturpolitiska programförslag som bland annat understryker att det statliga litteraturstödet ska stärkas.
– Är regeringens besked förankrat hos allianspartierna eller är det moderaternas eget ställningstagande, frågar sig Elsie Bäcklund Sandberg.

Den 26 juni sammanträdde styrelsen för En bok för alla, där Elsie Bäcklund Sandberg ingår, för att diskutera konsekvenserna av det nya ekonomiska läget. Styrelsen beslutade då att ge VD i uppdrag att börja avveckla verksamhet. Samtidigt utreder förlaget hur det ska kunna finnas kvar i mindre skala utan statsbidrag.

”Departementets ställningstagande har lett till många protester bland bokombud, lärare, bibliotekarier, folkbildare med flera. Styrelsen välkomnar detta och deltar gärna i opinionsbildningen men ser sig ändå tvungen att handla med ekonomiskt ansvar”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Nu har remisstiden gått ut och de flesta myndigheter och organisationer som yttrat sig avvisar förlaget. Läs några av remissvaren nedan, klicka på länkarna. Fler remissvar och regeringsförslaget hittar du på En bok för allas webbplats, (länk nedan).

En bok för alla bildades 1976 efter ett beslut i riksdagen och har till uppdrag att ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Sedan 1980 omfattar utgivningen även barn- och ungdomsböcker.

Klara Sjöström

2007-06-21

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.