Gå till innehåll

Ge människor fler chanser, Jan Björklund!

  • Torsdag, 22 november 2007

I den borgerliga regeringens Sverige får den som misslyckas i skolan ingen andra chans. Regeringen arbetar målmedvetet med att avveckla den svenska vuxenutbildningen, trots att allt fler ungdomar lämnar skolan utan fullständiga betyg. Ända sedan 1930-talet har det viktigaste inslaget i den svenska välfärden varit att ge människor fler chanser.

Eftersom Sverige är ett litet högteknologiskt land som kräver välutbildad arbetskraft för att kunna konkurrera i en globaliserad ekonomi måste människor få stöd att ställa om flera gånger i livet. Den som en gång misslyckats med studier ska kunna komma igen senare, när lusten att lära återkommer. Därför startades bland annat folkhögskolorna. Den kommunala vuxenutbildningen och ”Kunskapslyftet” genomfördes.
En annan betydelsefull insats har varit bidraget till korttidsstudier. Tiotusentals människor har gått i ABF-skolor sedan 1986. Tusentals människor har varje år fått chansen att i studiecirkelform läsa in kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Förra året hade ABF-skolan 10 000 deltagare. Ytterligare 20 000 står i kö för att få komma in. Deltagarna har kunnat ta ledigt från sitt arbete och studera en dag i veckan, max 240 timmar per år. För många har det blivit en vändpunkt i livet.
Nu har den borgerliga regeringen på kort tid presenterat en rad förslag som effektivt tar död på dessa olika möjligheter.
• Anslagen till Komvux, kommunala vuxenutbildningen, skars kraftigt ner vid årsskiftet
• Under 2007 avvecklades rekryteringsbidraget, i huvudsak riktat till arbetslösa och funktionshindrade
• Stödet till korttidsstudier avskaffas den 1 januari 2008

Den borgerliga regeringen visar både ovilja och oginhet att medverka till att ge dem som har minst utbildning möjlighet att erövra nya kunskaper, att pröva på vuxenstudier och att skaffa sig behörighet till högskolestudier. Istället vill regeringen skapa en stor låglönesektor för människor med kort utbildning. Vi svenskar talar i europeiska sammanhang om det livslånga lärandet. Vi måste möta globaliseringens utmaningar med ett samhälle som tar ansvar för folkbildningen och vuxenutbildningen.
ABF anser att vuxenutbildning är ett av politikens mest kraftfulla redskap för att överbrygga kunskapsklyftor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Vuxenutbildningen kan bidra till att stärka demokratin och utveckla den enskilda människan, arbetslivet och samhället. Därför måste vuxenutbildningen inriktas på att ge mest till dem som fått minst.

Stockholm den 22 november 2007

ABFs förbundskonferens

2007-11-22

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.