Gå till innehåll

Hur svårt kan det vara - med jämställdhet

  • Måndag, 28 maj 2007

Pär Nuder ansåg att kommunerna borde tagit större ansvar och nyanställt, LO-utredare Jenny Lindblad menade att vård och omsorg förtjänar en bättre organisering, bland annat med heltid för arbetarna. Mitt i avtalsrörelsen arrangerade ABF Stockholm och nätverket ”Feminister i opposition” ett samtal om de låga lönerna för kvinnor i välfärdssektorn.

Dagens politiska opposition säger sig vilja förbättra arbetsvillkoren för dem som utför välfärden i praktiken - kvinnodominerade branscher som vård och omsorg. Men varför är det så dåligt idag? Hur kan det förbättras? Vem har ansvar? Olika svar kom från Pär Nuder, förre finansministern (s), Jenny Lindblad, utredare på LO och Anna-Klara Bratt, journalist och författare till boken Könsbalans. Frustrationen hade de gemensamt. Rubriken för panelsamtalet var ”Hur svårt kan det vara?”
- Man åstadkommer inte en förändring över en natt, frågan är komplicerad, suckade Pär Nuder efter en timmes samtal.

Just nu pågår avtalsrörelsen, fackföreningen Kommunal organiserar arbetarna inom vård och omsorg och två av deras viktigaste krav är en höjning av lönenivåerna och särskilt lägstalönerna. Nu är den genomsnittliga månadslönen 18 200 kronor för kommunanställda och 18 700 kronor för landstingsanställda. Av Kommunals medlemmar är 80 procent kvinnor och en tredjedel under 30 år.

För första gången har LO-förbunden enats om en jämställdhetspott i avtalen, enligt en beräkning skulle det ta tre avtalsrörelser att jämna ut lönerna mellan mans- och kvinnodominerade yrken.
- Jag tror på det här, men jag inte att det går så fort som det är tänkt. Nu har vi en annan analys och en samordning som kommer finnas kvar, kommenterade Jenny Lindblad från LO.

Hälsan för kvinnor i offentlig sektor är sämre än andras, en undersökning som Kommunal publicerade nyligen visar att var femte person inom kommun och landsting som slutat under de senaste tio åren har gått i förtidspension, det är mer än dubbelt så många jämfört med övrig befolkning. Under budgetsaneringen på 1990-talet försvann också 100 000 arbetstillfälle inom branscherna vård, omsorg och utbildning. Debattörerna var oense om vem som bär ansvar för låga löner och ohälsan. Förra finansministern menade att det var kommunerna som inte satsade när det fanns möjlighet.
- Ett skäl till det var att kommunalpolitikerna var präglade av underskottsåren, så när det kom ett litet överskott vågade man inte spendera dem, sa Pär Nuder.
Jenny Lindblad menade att det varit för få satsningar på att vara en bra arbetsgivare:
- Man är dålig att organisera förvaltningen, man bevarar deltidsanställning med mera. Varför är man så dålig på det, när man kan sanera en budget?

Och de låga lönerna, vems fel är det?
- Som finansminister var jag ju tvungen att lämna över till arbetsmarknadens parter, vilket är en bra modell, sa Pär Nuder.
- Men det stämmer ju inte. I förra avtalsrörelsen, när Kommunal strejkade, sa 80 procent att de var beredda att höja skatten för att tillmötesgå Kommunals krav. Framförallt var det föräldrar som stödde personalen. Då gick Göran Persson ut och sa att det inte skulle gå att höja lönerna så mycket och han var negativ till den, lilla, strejk som pågick på några daghem, invände Anna-Klara Bratt.
- Problemet var solidaritet i fackföreningsrörelsen, slog Pär Nuder ifrån sig. Men jag håller med om att (s) har varit för lite i rollen som representanter för föräldrarna. Problemet är när förtroendevalda, som är medborgarrepresentanter, istället går upp och agerar som vd för den kommunala förvaltningen.

Förutom att han menade att kommunerna och facket kunde skött sig bättre, erkände Pär Nuder att det fanns ett alltför sent feministiskt uppvaknande hos (s):
- Stora delar av socialdemokratin har kommit till insikt under det senaste decenniet.

Anna-Klara Bratt menade att förra regeringen och (s) måste erkänna att man valt att prioritera bort löneökningar för kvinnor i offentlig sektor:
- Man lät kvinnor på knäna betala budgetsaneringen. Jag har aldrig hört någon politiker säga att vi gjorde ett politiskt beslut och lät dem som har det sämst betala. Säg att förra århundradet styrde vi Sverige och tyckte att kvinnor var värda 70 procent, men nu vet vi bättre och ska ändra på det!

Panelen uttryckte en oro för vad som sker under kommande år för kvinnor inom vård och omsorg. De lägst avlönade inom Kommunal tjänar 13 800 kronor/månad. Om de förlorar jobbet måste de ta anvisade arbeten med 90 procent av tidigare arbetes lönenivå (12 420 kronor), och efter 301 dagar som arbetslösa får de 65 procent i a-kassa (8 970 kronor).
- Ett stort hot är subventionerade hushållsnära tjänster och sänkt a-kassa, tillsammans pressar det ner lönerna, och då kan man pressa bort offentlig sektor den vägen, sa Jenny Lindblad och varnade också för en ökad andel kvinnor som får lov att ta hand om äldre anhöriga i hemmet.

Publiken tyckte inte att de fått svar på sina frågor, och alla deras funderingar föll över Pär Nuder: Vad borde (s)-regeringen ha gjort annorlunda? (S) är ändå arbetsgivare i många kommuner, vad gör man där? När (s) själv avreglerade la ni väl ut mattan för alliansen att driva en kvinnofientlig politik? Hur ska det gå snabbare mot jämställda löner? Svaren från Pär Nuder handlade om att våga lägga mer pengar på offentlig sektor, och att bromsa högerns planer på sänkt skatt och privatiseringar.

En timme gick snabbt och förhoppningsvis fortsätter samtalen i såväl studiecirklar som föredrag på ABF. En framtida vinkel vore att möta parterna från den pågående avtalsrörelsen: Kommunarbetarförbundet (Kommunal) och Sveriges Kommun och Landstingsförbund (SKL), och diskutera deras syn på utvecklingen och ansvarsfrågan, både i kommunen och på nationell nivå.

Tips på studielitteratur om jämställdhet följer nedan.

___________________________
Fakta
För samtliga branscher i Sverige motsvarar lönen för kvinnor 83 procent av lönen för män. Det skiljer också stort mellan arbetare och tjänstemän, den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda var 23 700 kronor år 2005, för arbetare 19 100 kronor och tjänstemän 27 400 kronor. (LO Lönestatistik 2006)

___________________________
Fotnot
Ovanstående samtal ägde rum 23 maj 2007, den 25 maj var avtalet mellan Kommunal och SKL klart. I genomsnitt höjs lönerna med lägst 2 525 kronor (motsvarande 13,8 procent) över en treårsperiod, i totalsumman ingår en jämställdhetspott om 600 kronor. Den första april 2009 höjs lägstalönen till 17 000 per månad för utbildade med ett års yrkeserfarenhet och till 15 300 kronor per månad för övriga som fyllt 19 år.

___________________________
Studier om jämställdhet

Materialtips – se länkar nedan.
Samtliga länkar finns som text i anslutning till respektive material och klickbara i länklistan nedan.

För ABF-avdelningar och andra som vill kontakta ABF på central nivå, hör av dig till Helena Westerling som ansvarar för satsningen ”Gör världen jämställd!”
E-post: helena.westerling(at)abf.se

___________________________
Material till studiecirkeln

Böcker, film och samtal kan ligga till grund för er egen studiecirkel, ni bestämmer själva vad ni vill fokusera på. Här följer några materialtips.

___________________________
Studiehandledningar

Gör världen jämställd!
Studiematerial om hur du kan aktivera dig lokalt med fokus på jämställdhet och målen i FN:s kvinnokonvention. Studiehandledningen ger dels en faktabakgrund till arbetet i FN, Sveriges ansvar samt en kortfattad beskrivning av artiklarna. Det finns även med tips om hur cirklarna kan arbeta med dessa, hänvisningar till fördjupningslitteratur, hemsidor samt filmer. Studiehandledningen är kostnadsfri. Material framtaget av ABF och UNIFEM i Sverige.
Läs mer på UNIFEM:s hemsida:
http://www.unifem.se/public/dokument.php?art=177&parent01=1&parent02=8&parent03=

Var med och gör världen jämställd
Artikel på abf.se
http://www.abf.se/PortalPage.aspx?NewsID=2965

Beställ ”Gör världen jämställd” hos Bilda förlag, beställningsnummer 6251.
Kundtjänst: 08-709 05 00 eller www.bildaforlag.se


Våld mot kvinnor i vardagen och i krig
Studiematerial från Feministas och Palmecentret. Våldet mot kvinnor tilltar och tillhör samhällets grövsta problem. Cirka 20 kvinnor mördas varje år i Sverige av män som de har eller haft nära relationer till.
http://www.feministas.se/command/main.php?show=kale


Jämställdhet mot hiv/aids
Studiematerial för er som vill studera hiv/aids och situationen i södra Afrika. En viktig kunskap för alla som är intresserade av global utveckling. Material är framtaget av Afrikagrupperna.
http://www.abf.se/?PortalPageId=5016


Vill du starta en studiecirkel? Kontakta ABF på din ort:
http://www.abf.se/?PortalPageId=6064

___________________________
Handböcker

Könsbalans – så jobbar du jämställt
Bok av Mian Lodalen och Anna-Klara Bratt
(Bokförlaget DN 2007)
Handbok för dig som vill arbeta praktiskt med att inför jämställdhet på jobbet.

Tänk (tvärt) om!
Bok av Anna Norell
(Rabén och Sjögren 2007)
Handbok för barn och ungdom om tjejer, killar och makt.

Ta betalt!
Bok av Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, Johanna
(Tiden 2003 )
En feministisk överlevnadsguide i vardagen. Från 13 år och uppåt, studiehandledning finns här: http://www.moa-johanna.tiden.se/

Ordination: Vardagsfeminism
Bok av Jennie Sjögren
(Bokförlaget DN 2003)
Handbok i hur man ökar jämställdheten i sin vardag.

___________________________
Länkar

LO:s rapport Klass och kön 2006
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/
2D33E42D4BA9E937C125712B0026FEB8

Feminister i opposition och tankesmedjan Lacrimosa
http://www.teaterlacrimosa.net/

3R – representation, resurser och realia
Fakta om 3R-metoden som utvecklades av Svenska Kommunförbundet och Gertrud Åström:
http://www.skl.se/artikel.asp?A=5382&C=2207

Om feminism på Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism#Likhetsfeminism

Anna Morin

2007-05-28

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.