Gå till innehåll

Upp till kamp för kulturen

  • Fredag, 26 oktober 2007

Sverige har aldrig haft en kulturpolitik som utgått från medborgarnas behov. De professionella kulturarbetarna är och har varit styrande. Det konstaterade Per Sundgren, före detta kulturborgarråd, vars avhandling om kulturen och arbetarrörelsen bildade fond när seminariet Boken på Arbetsplatsen avslutades med ett öppet samtal runt arbetarrörelsens kultursyn.

Fokus har ensidigt legat på att sprida kultur och medborgarna ses som konsumenter istället för som aktiva deltagare och möjliga producenter, menar han. Han vill se rikliga anslag och ett statligt ansvar för bredd och mångfald.

Kultur för alla och att just ge människor förutsättningar för eget skapande är en av huvudpunkterna i ABFs nya idéprogram som antogs 2006, berättade Elsie Bäcklund Sandberg, ABFs förbundssekreterare.
- ` Kultur är att göra roliga saker`, en enkel och bra definition som jag mötte i ett samtal.

Författaren Torgny Karnstedt såg genast en möjlighet att sätta fart på den medborgerliga kampen. Han föreslog kulturarrangemang som Högläsning mot högern och en uppföljning av Allsång mot alliansen, och fick glada tillrop och applåder från publiken.
- Det här är verkligen något för ABF att ta tag i, kommenterade Elsie Bäcklund Sandberg, efter seminariet. En lysande idé!

Karnstedt kom även med det kontroversiella förslaget att socialdemokratiska partiet skulle täcka kostnaderna för förlaget En bok för alla fram till valet 2010 för att garantera att verksamhet kan fortsätta sedan alliansregeringen dragit in det statliga stödet.
- Det skulle starta valrörelsen redan nu.

Riskfyllt, menade författaren David Ericsson, som inte ville ge ett enskilt politiskt parti ägarinflytande över förlaget, men såg sprängkraften i förslaget.
- Vi måste satsa på tanken. Mainstreamtjattret har mindre betydelse än vi tror.

Eniga röster, både från panelen och seminariedeltagarna, krävde gemensam handling nu, ”vi kan inte sitta och vänta till valet 2010”.
- Vi borde vara ute på gator och torg och protestera vilt, sa Elsie Bäcklund Sandberg. Strategiskt undermineras själva kärnan, arbetarrörelsen får inte anpassa sig.

I ett borgerligt Sverige är kulturpolitiken underordnad markandskrafterna. Att exempelvis det statliga stödet till En bok för alla dras in av ideologiska skäl är otvetydigt eftersom den årliga kostnaden på tio miljoner är en mycket liten del av den totala kulturbudgeten, menade Stefan Carlén, ekonom på Handelsanställdas förbund och ordförande i Ordfront. Han ser en jämlik fördelning av rätten till kulturen som syftet med en statlig kulturpolitik .
- Kulturpolitiken ska ge förutsättningar för mångfald och bidra till att utjämna klasskillnaderna. Enligt det liberala synsättet räcker det med att friheten finns, det är vars och ens eget ansvar att använda den. Det socialistiska synen är att ekonomiska resurser har betydelse för hur kulturen fördelas.

Kulturen upplevs ofta som undanskymd även inom arbetarrörelsen, där också den egna kulturen hamnar i skymundan. Per Sundgrens avhandling visar att arbetarrörelsen aldrig riktigt uppskattat sina egna kulturutövare utan strävat efter de borgerliga idealen. En utveckling som även folkbildningen varit en del i sedan 1900-talets början.
- Behöver arbetarrörelsen sina författare, frågade sig författaren Lena Kallenberg. Det är dags att bryta en dålig tradition av att inte anlita oss. De egna författarna har aldrig dugt. Vi finns och vi vill att ni ska ha nytta av oss. Vi kommer gärna till exempelvis ABF.

- Fackliga praktiker saknar ofta förmågan att nyttja rätten till kulturen som samhällsbyggande kraft, menade Kjell Hanseklint från IF Metall i Norra Västerbotten. Eller när första maj-talen ska ha med en kultursnutt och det hörs tydligt att den inte hänger ihop med resten.

- Kulturen gör människor mänskliga och kulturpolitiken gör samhället mänskligt, konstaterade samtalsledaren Daniel Suhonen och fick spontana applåder.

Boken på arbetsplatser är ett samarbete mellan ABF, Brunnsviks folkhögskola, Restaurangfacket, Industrifacket Metall, Transportarbetareförbundet och Sveriges Författarförbund. Seminariet hölls den 22-24 oktober.

Läs fler artiklar nedan och mer på Brunnsviks folkhögskolas webbplats, klicka på länkarna.

Klara Sjöström

2007-10-26

Fler bilder:

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.