Gå till innehåll

Var med och påverka Europa

  • Fredag, 30 november 2007

I september nästa år arrangeras European Social Forum i Malmö. Det blir ett forum fyllt av politiska seminarier, diskussioner, manifestationer, musik och gatuteater. Under fyra dagar kommer ett myller av folkrörelser, organisationer och engagerade människor från hela Europa att samlas i området kring Folkets park. Arrangörerna räknar med omkring 20 000 deltagare.

– Det känns väldigt roligt att vi har fått detta stora arrangemang till Malmö. European Social Forum är en jättemöjlighet att dela erfarenheter och knyta kontakter med rörelser från hela Europa, säger Susanne Lund på ABF i Malmö, som deltar i förberedelsearbetet.

Forumet i Malmö blir den senaste länken i en kedja som inleddes med World Social Forum i Brasilien 2001, då tusentals människor samlades under parollen ”En annan värld är möjlig”. Sedan dess har WSF blivit en årligt återkommande och ständigt växande mötesplats för världens folkrörelser. Men världsforumet har också ynglat av sig och de senaste åren har hundratals regionala och lokala sociala forum arrangerats runt om i världen – däribland fyra European Social Forum (ESF).

Det är svårt att sätta en politisk stämpel på ESF. De som samlas på de sociala forumen förenas dock i en kritik av den storföretagsledda globaliseringen och de växande klyftorna och orättvisorna i världen, och i en tro på att en mer rättvis, hållbar och demokratisk värld är möjlig. Men poängen med ett forum är inte att fatta några beslut eller att skriva ett politiskt program som alla skall komma överens om – utan just att mötas, byta erfarenheter, lära sig av varandra och skapa nya allianser.

– För att vi skall kunna uppnå en mer rättvis värld måste vi samarbeta mer över gränserna – och då menar jag både nations- och organisationsgränserna. De sociala forumen är ett sätt att öka detta samarbete och bygga ett starkare civilsamhälle, säger Sara Andersson, som är samordnare för ESF i Malmö.
Hon menar också att sociala forum fungerar som kraftalstrare som ger inspiration till deltagarna att upprätthålla det vardagliga engagemanget.
– Att komma samman med så många andra som arbetar med och brinner för liknande frågor ger energi till arbetet på lokal nivå, säger hon.

ESF är ett arrangemang som kräver ett omfattande förberedelsearbete och stora ekonomiska resurser. Forumet arrangeras av en förening som i dagsläget består ett trettiotal organisationer, och arbetet utförs både av ett par projektanställda och i ett antal arbetsgrupper bestående av ideellt engagerade människor.
– Vi har kommit en bit på vägen, men vi behöver bli fler som arbetar med att skapa forumet. Man kan engagera sig i en arbetsgrupp och försöka sporra sin förening eller organisation att stödja forumet och delta i förberedelsearbetet genom att bli medlem i arrangörsföreningen, säger Sara Andersson.

ESF är liksom WSF en öppen mötesarena och programmet skapas av de organisationer som deltar. I januari kommer man att kunna börja anmäla programpunkter på hemsidan. Arbetsmöten kommer att hållas runt om i landet där människor från olika organisationer kan träffas och diskutera vilka frågor de vill lyfta på ESF och hur de kan samarbeta kring dessa frågor. Kanske kan det bli ett seminarium, en workshop eller ett nätverksmöte? Eller ett kulturinslag? Och Sara Andersson uppmanar alla intresserade att komma på forumet i Malmö den 17-21 september nästa år.

– Om man vill diskutera Europas framtid och position i världen på gräsrotsnivå, så finns det ingen bättre arena än ESF, intygar hon.

På ABF i Malmö ser man en stor potential i ESF och planerar såväl seminarier på själva forumet som en studiesatsning innan. Till våren erbjuder de studiecirklar om ESF och de frågor som kommer att diskuteras där, men även specialcirklar för dem som vill slipa sin engelska inför mötet med resten av Europa.
– Vi vill ge människor chansen att förbereda sig inför forumet, och att delta i en studiecirkel är ett bra sätt att göra det, säger Susanne Lund på ABF i Malmö.

Susanne Lund var en av de 100 svenskar som deltog i ABFs studiesatsning och resa till WSF i Nairobi i januari och hon är övertygad om att ABF och folkbildningen har en uppgift att fylla i de här sammanhangen. Nu utmanar hon ABF-avdelningar och medlemsorganisationer runt om i landet att starta liknande förberedande studiecirklar inför ESF, och att sedan komma i busslaster till Malmö i september nästa år. Där Europa väntar.

______________________
Gå i studiecirkel inför ESF
Vill du delta i eller starta en förberedande studiecirkel inför ESF? Kontakta då din ABF-avdelning eller Kent Werne på ABFs förbundsexpedition på kent.werne (at) abf.se

Var med och arbeta med ESF
Mer information om ESF i Malmö och om hur du kan engagera dig i föberedelsearbetet hittar du på www.esf2008.org , klicka på länken nedan. Du kan också kontakta Sara Andersson på esf2008(at)gmail.com

______________________
Vad är ESF?
ESF är den regionala motsvarigheten till World Social Forum (WSF). WSF startade i Porto Alegre i Brasilien 2001, som en motreaktion på en utveckling som skapat växande klyftor och orättvisor inom och mellan länder. Mot storföretagens och maktelitens globalisering ville man stötta en globalisering underifrån och skapa ett socialt forum – en arena för världens folkrörelser och en global kraft för att vända utvecklingen.

ESF har hittills arrangerats i Florens 2002, Paris 2003, London 2004 och Aten 2006. Det brukar samla mellan 20 000 och 60 000 människor från hela Europa. På forumet deltar människor från bland annat fackföreningar, feministiska organisationer, flyktingnätverk, hbt-organisationer, miljöorganisationer, fredsnätverk och anti-privatiseringsnätverk. De förenas i en kritik mot en orättvis värld och ett orättvis Europa, och i en vilja att skapa ett mer rättvist, hållbart och demokratiskt samhälle.


Kent Werne

2007-11-30

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.