Gå till innehåll

Bli säkrare som förälder

  • Måndag, 13 oktober 2008

Hur tar jag reda på vad barnen gör på Internet? Behandlar jag min son och dotter jämställt? Vad ska vi äta? Delta i en av ABFs föräldracirklar och bli säkrare i din roll som mamma eller pappa.

Det har blivit allt populärare att delta i en föräldracirkel. Trots att utbudet av information till föräldrar är större än någonsin är det många som känner sig osäkra. Det stora flödet av åsikter blandat med fakta i nannyprogram, tidningar, böcker och Internetforum bidrar till att det har blivit svårt att bedöma vilka metoder och tips som är vettiga.

Att träffa andra föräldrar i en studiecirkel gör att man lättare kan sätta ord på sina funderingar. I mötet med andra kan man känna igen sig och lära av deras situation. Tanken är att man efter att ha deltagit i en studiecirkel ska känna sig säkrare i sin föräldraroll.

Det varierar från ort till ort vilken typ av föräldracirklar som finns. Familjeverkstan och Vad blir det för mat är två studiecirklar som finns på flera håll. Andra exempel är Ung på Internet, Föräldraskap och vardagspusslet, Att vara en styvfamilj, Pappa på riktigt.

Familjeverkstan
Familjeverkstan riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 12 år utan speciella problem. Varje träff inleds med att man tittar på en film med teman som positiv kommunikation, välj strider, gränser, jämställdhet. Tonvikten ligger på att reflektera över sitt eget beteende som förälder och att pröva nya vägar.

Vad blir det för mat?
Vad blir det för mat är ett studiematerial för föräldrar till barn i förskoleåldern. Den är ett stöd för studiecirklar som vill diskutera angelägna frågor kring mat. Boken består av två delar. Den ena handlar om barns behov av näring och hur du praktiskt får ihop enskilda måltider och en hel dags mat. Den andra delen tar upp andra aspekter än näring - som till exempel miljö, matvanor och rörelse.

Fotnot
Dvd:n Familjeverkstan är framtagen av Preventionscentrum Stockholm i samarbete med Folkhälsoinstitutet. För att få bredd och spridning på verksamheten har de bland annat vänt sig till ABF.

Vad blir det för mat? är ett studiematerial som har utarbetats av Kooperativa Förbundet (KF) i samarbete med ABF, Konsumentföreningen Solidar och enheten för Tillämpad näringslära i Stockholms läns landsting.

 

2008-10-13

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.