Gå till innehåll

Nytt ljus över arbetarkonsten

  • Måndag, 7 april 2008

I mitten av april samlades forskare i Smedjebacken för att tala om arbetarkonstens framtid. Det är tavlor och skulpturer som skildrar livet under 1900-talet, och bland dem finns verk som riskerar att försvinna för gott i fuktiga källare och på dammiga vindar. ABF är en av arrangörerna för forskningskonferensen.

- Jag kan ärligt säga att vi gjort alltför lite tidigare.
Över hela landet finns övergiven arbetarkonst.
Den har blivit trångbodd eller magasinerad, kommenterar ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Mycket av konsten ägs av fackföreningar och Folkets Hus, och den har blivit hemlös efter stora organisationsförändringar, då lokala avdelningar slagits ihop eller lagts ner.
- En annan sak är att arbetarkonst ses som kontroversiell. Man tror att den inte är kommersiellt gångbar.
Under 2007 blossade en debatt upp efter att City Conference Center – det omdöpta Folkets Hus i Stockholm – täckt över alltför radikala målningar av Albin Amelin och Sven X:et Erixson. ”Upp till kamp och ner i källaren” rubricerade Åsa Linderborg en kritisk artikel i Aftonbladet.
- Det är vansinne att inte Albin Amelin ska hänga på Folkets Hus! Det måste vi ha en idédebatt om. Vi ska vara stolta över vår historia. Det är sorgligt när man ersätter sådana målningar med litografier ”som inte stör”, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Och vad räknas då som arbetarkonst? Professor Mats Isacson menar att arbetarkonsten skildrar sociala villkor, maktförhållanden i samhället, arbetet och vardagen i industrisamhället.
- Arbetarkonsten har varit väldigt när människorna. Konstkritikerna har inte brytt sig om den, men nu vill vi få yngre forskare att göra det, säger han apropå seminariet i Smedjebacken.

Margareta Ståhl är filosofie doktor och arbetar på Arbetarrörelsens arkiv. Hon har rest runt i landet och inventerat konst i arbetarrörelsens lokaler. Hon betonar den ideologiska bakgrunden som konsten har.
- Jag har försökt ta reda på hur det såg ut i Folkets Hus för 40-50 år sedan, för mycket sparas inte. I Sverige har vi Arbetets museum i Norrköping, men de har inget bevarandeansvar, säger Margareta Ståhl.

Det finns också konst som inte kan samlas in och visas upp på museum, till exempel 1920-talets takmålningar och stora fresker i entrén på Folkets Hus.
- Hela kulturpolitiken måste vilja behålla byggnaderna om det ska bevaras, menar Margareta Ståhl.

Under forskningsseminariet berättade Hanne Abildgaard från Danmark, Lill Ann Jensen från Norge och Ulla Jaskari från Finland om verksamheten kring industrisamhällets bilder och arbetarkonst i respektive land. Genom att ta del av de nordiska exemplen hoppas svenskarna hitta nya lösningar för den konst som finns i Sverige, både när det gäller förvaring och tolkningar. Mats Isacson ger exempel på frågeställningar.
- Hur förhöll sig konstnärerna till sina villkor som arbetare? Hur syns det i konsten? Vad betydde konsten för arbetarrörelsen? Hur behandlade man den? Och vad händer när konsten tas över av det borgliga samhället?

- En annan fråga är: vad har man inte skildrat? säger Kjersti Bosdotter, kulturombudsman på IF Metall.
- Av all konst som finns hos LO:s medlemmar har det mesta dramatiska motiv, till exempel på svetsare. Men hos Kommunal finns det enbart en enda konstnärlig bild på en kvinnlig undersköterska, och den kom dit efter ett projekt.

Seminariet handlade främst om befintlig konst, den historiska, men det finns också en vilja att gå vidare och föra ett samtal om arbetarkonsten idag.

Det nordiska konstseminariet hölls den 14-16 april i Smedjebacken och kommer att resultera i en skriftlig rapport. Mötet har ekonomiskt stöd av ABF och Riksbankens Jubileumsfond. Arrangörer var ABF tillsammans med Ahlbäcksstiftelsen i Smedjebacken, Uppsala universitet, IF Metall, Kungliga Tekniska Högskolan, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

__________________

För mer information om seminariet kontakta:
Kjersti Bosdotter, IF Metall 09 - 786 83 03 och
Helena Westerling, ABFs förbundsexpedition 08-613 50 71

Fotnot
Sven X:et Erixson, konstnär, målare och skulptör (1899-1970)
Se även X-etsällskapets webbplats: www.xetmuseet.nu
Albin Amelin, konstnär och målare (1902-1975)


Anna Morin

2008-04-07

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.