Gå till innehåll

Kulturutredningen brister i klassperspektiv anser ABF

  • Tisdag, 19 maj 2009

Idag går remisstiden ut för kulturutredningen. ABF, som är en av Sveriges stora kulturarrangörer, är kritiskt mot bristen på klassperspektiv i utredningen. - Vi lever i ett klassamhälle där kulturens frigörande kraft inte är tillgänglig för alla. Detta borde kulturutredningen ta fasta på, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i ABF.

Det tydligaste exemplet är att utredningen i praktiken föreslår att det statliga stödet till ”Kultur i arbetslivet” ska upphöra. Med hjälp av KIA-pengarna har fackförbund och studieförbund framgångsrikt bedrivit läsfrämjande insatser för vuxna, bland annat arbetsplatsbibliotek och den mycket uppmärksammade ”Läs för mig pappa”- verksamheten. De senaste åren har över två tusen pappor som medverkat i projektet börjat läsa skönlitteratur för sig själva och för sina barn.

När klassklyftorna nu ökar i arbetslöshetens spår är det stor risk att det uppstår ett ännu större kulturellt utanförskap. Vi vet redan idag att männen inom LO-kollektivet läser minst av alla och detta drabbar i förlängningen barnen. KIA-pengarna var ett sätt att ändra på det. ABF är av uppfattningen att kulturpolitiken ska se till att klassklyftorna utjämnas inte ökar.

ABF lyfter i sitt remissvar även fram till exempel:

- att utredningen inte tar upp många för kulturen viktiga frågor: som behovet av mer ekonomiska resurser till kultursektorn, konstarternas utvecklig och frågan om upphovsrätt och fildelning

- att de nya kulturpolitiska mål utredningen föreslår innebär en urvattning av den statliga kulturpolitiken

- att den portföljmodell utredningen föreslår innebär försämringar inte minst för det ideella kulturlivet och civilsamhället.

Läs hela remissvaret nedan, klicka på länken.


2009-05-19

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 september 2010.