Gå till innehåll

ABF möte angreps av högerextremister

  • Måndag, 30 januari 2012

I lördags ( 28 januari) angrep en grupp högerextremister att möte arrangerat av ABF på fritidsgården Haffas. ABF betraktar det hela som mycket allvarligt och ett angrepp på demokratin och mötesfriheten.

Under lördagen genomfördes en antirasistisk manifestation. 200 deltagare visade att Ludvika står upp mot rasism. Initiativtagare till manifestation var en grupp ungdomar som kontaktat ABF Dala Finnmark och ABF tog på sig arrangörskapet. Demonstrationståg genom Ludvika avslutades med tal av Daniel Riazat, initiativtagare till Dalarna mot Rasim. Demonstrationen och mötet genomfördes lugnt och värdigt och det fanns inga tecken på att det fanns högerextrema på plats för att störa eller provocera.

Efter demonstrationen samlades ett 50-tal av deltagarna på Haffas. Där diskuterades bildandet av ett lokalt nätverk mot rasism och fortsatta aktiviteter bland annat i form föreläsningar och studieverksamhet.

Under mötet nåddes vi av besked att Nationella Motståndsrörelsen befann sig i Ludvika. Deltagare som lämnat mötet hade blivit hotade och farhågor fanns om att extremisterna var på väg mot Haffas. Polisen kontaktades och försök gjordes att låsa dörrarna.

Då tränger en grupp in i möteslokalen. De skriker i en megafon ut nazistiska slagord och hotelser mot mötesdeltagarna. De är beväpnade med flaskor och knivar och försöker slita ut talaren Daniel Riazat ur lokalen. Daniel träffas av en flaska och faller blodig till golvet.

Polisen kommer till platsen med en patrull men de är för få för att kunna göra några ingripanden. Dock lyckas man efter en stunds tumult få ut förövarna ur lokalen. Efter ett tag kan även ambulanspersonalen gå in men ingen har dock blivit så allvarligt skadad att de behöver ambulanstransport.

De ansvariga för mötet låser och larmar lokalen och uppmanar deltagarna att stanna kvar i lokalen.

Arrangörerna kritiska mot polisen

ABF som ansökt om polistillstånd har under veckan försökt få en dialog med polisen om säkerheten kring manifestationen. Jag meddelade polisen att det förekommit hotfulla kommentarer på nätet och att initiativtagare kontaktats av Nationella Motståndsrörelsen. Beskedet från polisen var dock att det var oklart om man överhuvudtaget skulle bevaka manifestationen. Under fredagen inträffade även obehagligheter i samband med en manifestation i Borlänge. Även detta informerade jag  polisen om.

-          Jag tycker inte att polisen tog hoten på allvar. Det fanns alldeles för få poliser på plats. Hade polisen haft en patrull på plats hade detta förmodligen inte behövt hända. Jag hade fått ett direktnummer som visade sig gå till en person som var ledig. Den personen uppmanade mig att ringa 114 14 istället för larmnumret 112. Detta innebar att högerextremisterna redan trängt in i lokalen innan vi fick kontakt med polisen.

Många av ungdomarna på plats blev livrädda och att tankarna hos många gick till händelserna på Utöya ligger nära till hands. Trots detta uppträdde deltagarna lugnt och är beredda att fortsätta engagera sig. De poliser som försökte ingripa gjorde sitt bästa och uppträdde korrekt. De kunde dock inte gripa våldsverkarna förrän efter flera timmar vilket gjorde att vi som deltagit på mötet på polisens inrådan satt inlåsta på Haffas i flera timmar.

-           Det är under all kritik att mötesfriheten hotas och att unga människor som vågar ta ställning mot rasism och vill engagera sig nu kanske skräms till tystnad. Föräldrarna till ungdomarna blir rädda och vill inte att deras ungdomar ska delta i protester av det här slaget. Det är en mänsklig reaktion som jag kan sympatisera med. Men samtidigt kan vi inte acceptera att högerextrema krafter genom våld och hot lyckas skrämma oss till tystnad. De flesta deltagare blev nog trots denna uppskakande upplevelse än mer övertygade om att fortsätta kämpa.

Birgitta Berg som tillsammans med Jörgen Hammarin deltog på mötet. Även Örjan Svedberg, cirkelledare och folkhögskollärare deltog och blev slagen, dock utan allvarliga skador.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 november 2013.