Gå till innehåll

Asylboendeinitiativet – för meningsfulla aktiviteter för nyanlända

  • Onsdag, 4 februari 2015

Tidigare i veckan skrev ABFs ordförande Helén Pettersson och ABFs tillförordnade förbundssekreterare, Stefan Svensson i Expressen om behovet av att hitta former för studieförbunden att arbeta med nyanlända. Just nu bor över 52 000 människor på Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet. En del av dem finns här i Dalarna. Vi på ABF Dala Finnmark har succesivt ökat vår kontakt med asylsökande. Vi trev...ar i formerna och det går långsamt – men behovet är tydligt. Det finns en påtaglig vilja att möta det svenska samhället, att skapa kontakt och bygga band till sin nya verklighet. På boendena råder sysslobrist. Där finns många unga människor som tvingas till passivitet. Det är slöseri med både tid och vilja.

Studieförbunden skulle enkelt kunna ordna med både introduktionskurser i svenska, introduktionsföreläsningar kring lokalsamhället och diverse möjligheter, kulturträffar och mycket annat. Problemet är studiecirkelformen – som kräver att majoriteten av deltagarna har svenskt personnummer. Det är därför en viktig och relevant fråga Pettersson och Svensson lyfter – och deras krav på dialog mellan regeringen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet i syfte att ändra regeltolkningen är viktig och akut.

Under tiden finns dock andra möjligheter. Vi funderar exempelvis på vad som kan göras kommunalt och regionalt. Kanske skulle Dalarnas kommuner kunna bjuda in till dialog med studieförbunden kring en egen lösning, för att skapa ekonomiska förutsättningar för att redan under våren kunna erbjuda fler aktiviteter som knyter samman nyanlända med lokalsamhället? Och vad kan organisationer, företag och privatpersoner göra på egen hand? Kanske skulle olika nätverk kunna bildas och en diskussion föras om att med ideella krafter ordna fler aktiviteter på boendena och fler möjligheter till interaktion med existerande kulturutbud runtom i kommunerna?

Studieförbunden är experter på att kanalisera människors engagemang och på att skapa former för människors lärande och utveckling. Statens syften med stödet till folkbildning lägger särskild vikt vid insatser för att människor ska kunna ta makten över sina egna liv, att demokratin utvecklas, att kulturen blir tillgänglig för fler och att fler möten sker för ett öppnare och bättre samhälle. Dessa syften bör inkludera verksamhet för och med nyanlända. ABF Dala Finnmark ser gärna en sådan utveckling – och vi vill bidra till dialog om detta i de kommuner där vi är verksamma. ABF Dala Finnmark har verksamhet i Ludvika, Smedjebacken, Mora, Orsa, Malung/Sälen, Vansbro och Älvdalen. Vi uppmuntrar alla som delar vår uppfattning att höra av sig till oss – såväl organisationer och företag som privatpersoner. Kontakta oss idag på info.dalafinnmark@abf.se med din/er idé om vad du/ni skulle kunna bidra med. Ange ”asylboendeinitiativet” i rubriken.

Thor Rutgersson,
Ombudsman ABF Dala Finnmark

Jörgen Hammarin,
Ordförande ABF Dala Finnmark

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 juli 2016.