Gå till innehåll

ABF kräver fortsatt fritt museum!

  • Tisdag, 24 oktober 2006

Det senaste årets fria entré på de nationella museerna har på många sätt varit en stor succé.

• För museerna har det inneburit en ny och större publik. På många museer har tomma salar blivit levande mötesplatser.
• För staten har ökade anslag på tio procent (vilket är vad reformen kostar) resulterat i en ökning av antalet besök på 159 procent. I faktiska siffror har antalet besök ökat med 2,9 miljoner!
• För alla de människor som av tradition inte besöker museer har det slopade inträdet gett den extra skjuts som fått dem att ta klivet in i museisalarna, till de värdefulla samlingar och konstskatter som de faktiskt är med och äger.

För Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är den sista aspekten den viktigaste. Kulturen är till för alla! Liksom våra allmänna bibliotek garanterar att även den som inte har pengar får möjlighet att läsa böcker och tidningar, är våra nationellt ägda museer en garant för att vårt materiella kulturarv kan ses och upplevas av alla.

Av tradition är det högutbildad medelklass som har njutit av museernas samlingar, och fört traditionen vidare till sina barn. Med 2005 års reform med fri entré lockades nya grupper in till museerna. Nu vill regeringen stänga porten i ansiktet på dem.

ABF protesterar, och vi vill uppmana allmänheten att säga ifrån!

Med kampanjen ”Fritt museum!” vill vi värna om den kulturella allemansrätten som de nationella museerna och de allmänna biblioteken är en del av.

Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande
Elsie Bäcklund Sandberg, ABFs förbundssekreterare

2006-10-24

:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2010.