Gå till innehåll

Seger i tingsrätten

  • Torsdag, 19 juni 2008

Tingsrätten i Borås friade idag ABF Sjuhärad i målet mot staten. Tingsrätten säger i sin dom att någon oriktig utbetalning av EU-medel inte skett, utöver de 100 000 kronor som ABF medgivit och ska betala tillbaka. Statens krav på drygt 1,5 miljon kronor plus ränta avslås och staten skall betala ABFs rättegångskostnader på drygt 200 000 kronor.

- Domen innebär en oerhörd lättnad och upprättelse för oss, konstaterar Janåke Sjöquist, ordförande i ABF Sjuhärad.

Det var i början av 2000-talet som ABF Sjuhärad bedrev 17 verksamhetsprojekt för arbetslösa och kompetensutveckling för småföretag tillsammans med Rådet för Europeiska socialfonden (ESF) i Borås och AMS. Verksamheten granskades kontinuerligt av ESF-rådet, som också satt med i styrgruppen för projekten. Trots detta beslöt staten via AMS att driva frågan om återbetalning rättsligt och att kräva tillbaka stora belopp av ABF.

- Domen är en kraftig kritik mot statens sätt att föra sin talan, säger advokat Lars Viklund som företrätt ABF. Staten har inte kunnat presentera någon form av trovärdig bevisning mot ABF som å sin sida på ett tillfredsställande sätt kunnat visa hur projekten drivits.

- Det känns bra att rättvisa skipats, säger Jan-Åke Sjöquist. Nu öppnar sig äntligen möjligheten för oss att efter flera års juridiskt processande ägna oss åt vår huvuduppgift, det vill säga utbildning, folkbildning och kulturverksamhet.

2008-06-19

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2010.