Gå till innehåll

Samarbete mellan ABF och Samhall

  • Onsdag, 11 mars 2009

ABF och Samhall AB har tecknat ett avtal för att bedriva verksamhet tillsammans i hela landet. Under de närmaste två åren ska ABF genomföra studiecirklar som anpassats till de behov och förutsättningar som Samhalls anställda har.

- Det känns bra att ABF kunnat teckna ramavtal med ett företag som så väl överensstämmer med vår egen profil och värdegrund, säger ABFs förbundssekreterare Annika Nilsson. Jag är övertygad om att ABFs erfarenheter och närvaro i hela landet gör att vi kan svara upp mot Samhalls utbildningsbehov.

- Samhall säger inte upp vid den arbetsbrist som kan uppstå i en lågkonjunktur, utan använder tiden till att öka medarbetarnas anställningsbarhet. Den som till exempel läser in en grundkurs i matematik kommer att vara bättre rustad när konjunkturen vänder. Samarbetet med ABF är en av de insatser vi gör för att underlätta detta, säger Birgitta Böhlin, VD i Samhall AB.

ABF använder sig av cirkelledare som väl känner till målgruppen och som arbetar efter ABFs syn på vuxenpedagogik. Förutom grundkurser i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och data kommer några av ABFs senaste utbildningar att erbjudas:

• ABFs Hälsoskola som bland annat tar upp frågor om vardagsekonomi, stresshantering och andra aspekter på hälsa.

• ABFs Klimatskola som handlar om såväl globala miljöfrågor som vad den enskilde kan göra för att påverka klimatet.

Fakta Samhall: Samhall anställer och utvecklar personer med funktionsnedsättning genom arbete. Företaget har 21 000 anställda över hela Sverige.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2010.