Gå till innehåll

Utveckla demokratin

En av vår tids stora utmaningar handlar om att stärka och utveckla demokratin. Demokratin är inget givet tillstånd utan en process och en rörelseriktning. Demokratin måste ständigt erövras och utvecklas.

demokrati

ABF vill låta demokratins idéer prägla hela samhället och utvidga dem till samhällslivets alla områden. Demokratin är inte bara en styrelseform eller ett representativt system. Den är också ett ideal vi strävar efter att förverkliga.

Om många medborgare upplever demokratin som en tom och innehållslös fras försvagas demokratins institutioner. Det försvårar möjligheterna att fördjupa demokratin och minska klyftorna i samhället. Därmed blir det svårare att skapa jämlika förutsättningar för alla medborgare. Demokrati förutsätter fler engagerade och ansvarstagande människor i olika slag av folkrörelser, medborgarrörelser, politiska och fackliga organisationer.

ABFs mål är att alla medborgare ska ha lika förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar och kunna påverka sina livsvillkor i vardagen, samhället och arbetslivet. En verklig demokrati kräver närhet till makt och inflytande och att de avgörande besluten fattas så nära människor som möjligt. Detta gäller även i folkrörelser och inom ABF-organisationen.

ABF ska utveckla en vital folkrörelsedemokrati, stärka den ideella sektorn och medverka till en ökad demokratisering av samhället och arbetslivet.

ABF ska arbeta för att studie- och kulturverksamheten och makten över de avgörande besluten inom ABF ska finnas så nära människorna som möjligt.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 augusti 2010.