Gå till innehåll

Cirkelledaren

Cirkelledaren är den som för arbetet i studiecirkeln framåt, förbereder träffarna och ser till att arbetsklimatet blir som bra som möjligt. En guide och inspiratör som delar med sig av sin ämneskunskap och skapar en cirkel där alla kan delta på lika villkor.

gitarrlektion

Inom ABF finns 32 000 cirkelledare. En del är anställda och leder flera cirklar varje år, medan andra är cirkelledare på sin fritid inom någon av ABFs medlems- och samarbetsorganisationer eller i en cirkel de startat på eget initiativ. Den gemensamma drivkraften är att de brinner för sitt ämne och för folkbildningens idé.

En inspiratör

Som cirkelledare fungerar du som guide och inspiratör. Du är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Ofta behöver du goda kunskaper i ämnet, men inte alltid. Det beror på ämnet. Om du leder en cirkel i digitalfoto eller akvarellmålning förväntar sig deltagarna att du kan ditt ämne. Om det är en litteraturcirkel eller politisk cirkel, där det främst handlar om att diskutera, räcker det med att vara påläst inför varje träff.

Oavsett ämne måste du vara en demokratisk ledare och känna till cirkelmetodikens grunder. Det handlar om att skapa bra stämning i gruppen, få igång samtal och diskussion, göra all delaktiga, tydliggöra vägval, hantera eventuella problem och konflikter, och leda cirkeln mot ett gemensamt mål. Nyckelordet är dialog, och ofta handlar cirkelledarskapet mer om att ställa frågor än om att ge svar.

Vill du bli cirkelledare?

Är du bra på något som andra också kan vara intresserade av att lära sig? Gillar du att arbeta med människor? Är du bra på att få igång diskussioner och inspirera? Delar du våra värderingar? Då kanske du vill bli cirkelledare för ABF.

Du kan antingen bli cirkelledare i någon av ABFs befintliga programcirklar eller föreslå ett nytt ämne som du är intresserad av.

Tveka inte. Skriv till oss på info@abf.se eller till ABF där du bor och berätta vad du kan och vill arbeta med, och varför du skulle passa som cirkelledare.

Här kan du söka efter kontaktinformation till ABF på din ort

Cirkelledarutbildningar

Det finns utbildningar i flera steg för dig som vill bli cirkelledare. I pedagogik, cirkelmetodik och folkbildningskunskap. Från en kort introduktionsutbildning till en kurs på Linköpings Universitet.
 
Till en början får du gå en introduktionsutbildning på tre timmar där du får veta mer om ABF och vad det innebär att vara cirkelledare. Vi går igenom hur man fyller i en närvarolista och ger tips om studiecirkelpedagogik och ledarskap.

Efter introduktionsutbildningen kan du fördjupa dig i uppdraget som cirkelledare, ledarrollen, gruppsykologi och pedagogik, genom kostnadsfria utbildningar som ABF anordnar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 27 augusti 2010.