Gå till innehåll

Moderaterna utestänger folket från offentligheten

  • Fredag, 23 mars 2007

Nu ska det kosta pengar att låna en bok på biblioteket. I alla fall om det blir moderaterna som står vid rodret i den borgerliga alliansens kulturpolitik.

För ett par veckor sedan presenterade moderaterna ett utkast till nytt kulturpolitiskt program, där man bland annat fastslog att boklån för barn och ungdomar ska vara avgiftsfria. Däremot inte boklån för vuxna. Det ska vara upp till varje kommun om det ska kosta pengar för vuxna att låna böcker, ja, till och med om det ska finnas ett bibliotek på orten. I höstas klargjorde Fredrik Reinfeldt att han ville riva upp den svenska bibliotekslagen, för att ge kommunerna möjlighet att lägga ner sina bibliotek.

Båda förslagen är grova angrepp på våra avgiftsfria bibliotek som de flesta svenskar tar för givna. Ett av de viktigaste målen för den svenska kulturpolitiken sedan många år är att ge alla medborgare möjlighet till kulturupplevelser. Genom folkbiblioteken har den möjligheten funnits när det gäller litteraturen. Att läsa en bok öppnar nya dörrar i våra liv. Vi får perspektiv, vi lär oss, vi växer. På biblioteken kan vi söka information, lyssna på föreläsningar och framförallt låna böcker gratis.

Om moderaternas politiska ambitioner leder till avgifter på boklån i Sverige stängs en ovärderlig demokratisk mötesplats. De svenska folkbiblioteken, som till viss del härstammar från de bibliotek som ABF var med om att bygga upp i början av 1900-talet, har varit en viktig grund i det svenska demokratibygget. Genom att bilda sig på egen hand, och gratis, kunde även de utan resurser skaffa sig argument för sin sak. I moderaternas kulturpolitiska program ser vi att de föreslagna förändringarna när det gäller biblioteken är en del av en tydlig politik där man bit för bit tar bort förutsättningarna för att alla ska kunna delta i det offentliga samtalet.

Vid årsskiftet tog den borgerliga alliansen bort den fria entrén på de statliga museerna. Redan nu ser vi att antalet besökare har minskat dramatiskt. Vi vet att avgifter på boklån på samma vis kommer att leda till att färre lånar/hyr böcker. Är detta verkligen en klok kulturpolitik?

Att öppna för avgifter på boklån är ett tydligt uttryck för de nyliberala moderaternas skrämmande kulturlöshet. Kultur för vuxna ses som en vara liksom mjölk, bensin och strumpor.
ABF ställer inte upp på den kultursynen. De svenska biblioteken återger ett intellektuellt tillstånd i landet och är en grund för det offentliga samtalet. Därför måste de vara tillgängliga för alla.

Karl-Petter Thorwaldsson
ABFs ordförande

Elsie Bäcklund Sandberg
ABFs förbundssekreterare

Publicerad i något kortad version i Dagens Nyheter 23/3

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.