Gå till innehåll

Alla cirkelledare behöver stimulans och vidareutbildning

  • Måndag, 13 mars 2006

Det är lätt för cirkelledare att vidareutbilda sig inom ABF. Avdelningarna uppmuntrar till det, och det finns bidrag att söka. Ett stort plus med att delta i ABFs cirkelledarutveckling är mötet med andra cirkelledare.

Det är lätt för cirkelledare att vidareutbilda sig. Avdelningarna blir glada och uppmuntrar till det, och det finns ett bidrag de kan söka för att finansieringen av utbildningen.
Det berättar Peter Wärner på ABFs förbundsexpedition som är ansvarig för den pedagogiska verksamheten inom organisationen och därmed också cirkelledarna.

Förbundsstyrelsen beslutade i augusti 2005 att göra en satsning på cirkelledarutveckling eftersom det har framkommit att den har varit eftersatt. Det innebär att introduktion och grundutbildning (se faktaruta) blir obligatoriskt för heltidsanställda cirkelledare från hösten 2006. Det inrättades också en arbetsgrupp med uppgift att utveckla cirkelledarutbildningen. En viktig del i utbildningen är mötet med kolleger.
– Nio av tio cirkelledare säger att det bästa med utbildningen var att träffa andra ledare, säger Peter Wärner.

Den erfarenheten har även Irene Pokorny, som är cirkelledare i Uppsala sedan trettio år tillbaka.
– Alla har behov av att prata med andra cirkelledare, säger hon.

I Uppsala är de fyra cirkelledare som delar lokal, och som brukar träffas med jämna mellanrum och diskutera sin verksamhet. Två av dem har musikcirklar och de andra två har skapande bildverksamhet.

Irene Pokorny har en fil. kand. i psykologi och pedagogik i botten och har i huvudsak arbetat med verksamhet för förståndshandikappade i olika former. Hon säger att hon upplevde att hon fick mer stöd från sin ABF-avdelning under de första tio åren än på senare tid.

Hon gick utbildningen Metod ett och Metod två på sjuttiotalet och minns att den första delen var obligatorisk men inte den andra. Hon tycker att det är bra att grundutbildningen kommer att bli obligatorisk i framtiden.

Just nu arbetar hon nio timmar i veckan som cirkelledare och har ett annat arbete parallellt. På den arbetsplatsen ingår det kompetensutveckling varje år, något som aldrig har varit aktuellt inom ABF.
– Det är knappt man får gå på en föreläsning för att bli inspirerad, säger hon, och tillägger att det bästa är att avdelningarna låter cirkelledarna själva komma med förslag på vad vidareutbildningen kan innehålla.

När ABFs kulturtidskrift Fönstret tog upp cirkelledarnas situation hösten 2005 (nr 5) kom det många debattinlägg till Ordet Fritt från cirkelledare runt om i landet. En av de saker som upplevdes som positivt var de inspirationsdagar/veckor som vissa ABF-avdelningar erbjuder.

Cirkelledarna på ABF Stockholm beskrev till exempel hur varje termin inleds med en utbildningsvecka för cirkelledarna med olika workshops och föreläsningar, vilket är uppskattat av deltagarna.

Man kan konstatera att det är stora skillnader på hur de olika avdelningarna ser på sitt arbetsgivaransvar gentemot cirkelledarna. Gruppen cirkelledare är inte heller en homogen grupp, vilket medför att deras behov varierar när det gäller till exempel vidareutbildning.
– Ett problem kan vara att ett stort antal cirkelledare är lärare i botten och därför anser sig kunna den pedagogiska biten. Ansvaret ligger på avdelningarna. Det ska ligga i deras intresse att se till att cirkelledarna får vidareutbildning. Det har funnits en kluven inställning till cirkelledarnas arbetssituation inom organisationen. Det har ansetts att det inte går att arbeta heltid som cirkelledare utan att man då är att betrakta som lärare. Den inställningen är på väg att ändras, säger Peter Wärner.

_________________________
Fakta om cirkelledarutveckling

ABF har ett gemensamt system för cirkelledarutveckling. Den lägsta nivån är introduktionssamtal och den högsta är 10 högskolepoäng i folkbildningspedagogik vid Linköpings universitet. Däremellan ligger grundutbildning och fortsättningsutbildning. Det är ett allmänt utbildningsprogram som vänder sig till alla cirkelledare men det finns också målgruppsinriktade utbildningar och introduktionskurser för nya studiematerial.

Introduktionen presenterar ABF som organisation, både genom en historisk tillbakablick och genom att beskriva den nuvarande strukturen inom förbundet. Därefter presenteras hur en bra cirkel fungerar. Introduktionen går också igen om anställningsvillkoren för cirkelledare.

Grundkursen går djupare in i cirkelledarrollen och diskuterar folkbildningens framträdande begrepp. Där går man också igenom arbetet i cirkeln och hur man lägger upp sammankomsterna och så småningom avslutar cirkeln. Den omfattar 20-25 timmar kurs eller cirkel.

Fortsättningskursen består av två delar där den ena är obligatorisk och den andra består av tillval som cirkelledaren gör utifrån sina behov. Man kan till exempel välja gruppdynamik eller läs- och skrivsvårigheter. Kursen består av omkring 80 timmar gemensamma studier som kan genomföras som internat eller på distans.

Högskolestudier i folkbildningspedagogik vid Linköpings universitet (10 poäng) som har till syfte att ge cirkelledare fördjupade kunskaper om folkbildningens idéer.

Maria Ahlsén

2006-03-13

Läs också:

  • 2006 är cirkelledarnas år i ABF
  • "Cirkelledarna måste synliggöras"
  • Cirkelledare inte lärare
    • Dela artikel
    • Skriv ut

    Senast ändrad den 21 september 2013.