Gå till innehåll

Bengt Göransson hedersdoktor

  • Torsdag, 19 oktober 2006

Förre kulturministern Bengt Göransson, nu verksam vid ABF Stockholm, har utnämnts till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Bengt Göransson har ett mångårigt och brett engagemang inom svenska folkrörelser, särskilt med anknytning till arbetarrörelsen.
Sedan 1991 har han arbetat med seminarie- och föreläsningsverksamheten på ABF Stockholm och blivit en uppskattad arrangör av samtal kring samhällsvetenskapliga debattämnen.

Förutom riksdagsledamot och statsråd för socialdemokraterna har Bengt Göransson varit ordförande i Demokratiutredningen, som 2000 publicerade betänkandet "En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet".

- Att bli utsedd till hedersdoktor är förstås mycket hedrande. Jag ser det som ett utryck för uppskattning över bland annat arbetet med demokratiutredningen och folkbildningsarbetet i ABF-huset i Stockholm i en tid då kulturlösheten odlas som ett ideal.

Bengt Göransson beskrivs som ”en politiker som bygger broar mellan folkrörelse och akademi”. Han utnämns till hedersdoktor med motiveringen: ”Bengt Göransson är en orädd och ständigt ifrågasättande intellektuell”.


2006-10-19

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.