Gå till innehåll

Låt författardrömmen bli verklighet

  • Måndag, 11 december 2006

Inger Lövenberg jobbar på posten och som socialsekreterare på Sundsvalls kommun, men har alltid närt en dröm om att bli författare. Det var inte förrän hon började i ABFs författarcirkel, Fatta pennan, som hon tog sig tiden att skriva. – Min kreativitet har ökat och jag ser mer möjligheter nu, säger Inger Lövenberg.

För bara några år sedan efterlyste ABF Sundsvall mer nutida litteratur, både om och av arbetarklassen. Och i dag blomstrar skriv- och läslusten i staden. För i författarcirkeln Fatta pennan har människor fått hjälp att börja berätta om sin egen vardag och sitt liv.
– Deltagarna har sett att pennan kan vara ett vasst verktyg och att de faktiskt kan vara med och påverka. De har också upptäckt att deras egen plats är väl så viktig att berätta om, säger Eivor Schultz på ABF Sundsvall.

Hon är en av eldsjälarna bakom de läs- och skrivfrämjande satsningar som pågår i staden, och där ”Fatta pennan” är en viktig del. Under tre år har deltagarna i författarcirkeln arbetat med sina egna texter. Men de har också lyssnat till flera etablerade författares väg in i skrivandet, bland andra Lena Kallenberg, Kjell Westö och David Ericsson.

För Inger Lövenberg, en av åtta deltagare i cirkeln, har det hjälpt mycket att se hur människor med samma bakgrund som hon själv förhållit sig till författarrollen.
- Jag hade en tanke om att berätta min egen historia. Jag vill skriva om något som berör, och som andra kan känna igen sig i, för jag har själv blivit hjälpt av att läsa om andras livsöden, säger hon.

Inger Lövenberg berättar att skrivövningarna som gruppen gjort tillsammans varit mycket värdefulla. Deltagarna har också kommit nära varandra, eftersom de läst varandras texter som handlar om mycket personliga upplevelser.

För Inger Lövenberg var övningen där man skulle återberätta barndomsminnen särskilt givande. Då skrev hon om sådant hon inte ens visste fanns kvar i minnet. Hon tycker att hennes fantasi och kreativitet utvecklats mycket under de tre år som hon varit med i cirkeln.
– Jag har haft min beskärda del av problem och att få öppna upp för kreativiteten har hjälpt mig att se möjligheterna mer än problemen, också i mitt vardagliga liv. Och det här har dessutom höjt min självkänsla, säger hon.

Eivor Schultz tycker att det på senare tid har kommit många skildringar av medelklassen. Men genom denna satsning ser människor med arbetarbakgrund att litteratur och skrivande också angår dem. Därför hoppas hon att fler arbetarskildringar nu ska komma fram.
– Vi har många berättelser från sågverksindustrin, men mycket mindre av mer nutida arbetsskildringar, från 50- 60- och 70-talen, säger hon.

Inger Lövenberg tror inte att hon är riktigt redo för att teckna ned sin egen historia i bokform ännu. Men att hon kommer att fortsätta skriva är hon säker på. Hon vill att det så småningom ska bli en historia som många i dag kan känna igen sig i.
- Jag tror att det kommer att ha med arbetslöshet att göra, och den misär som följer med det, och den dåliga självkänsla det ger. Men också om förändring i livet och att det går att vända allting uppåt igen.

Författarcirkeln har även studerat hur förlagsbranschen ser ut berättar Eivor Schultz, och deltagarna har lärt sig om hela processen kring hur en bok kommer till. Flera av dem kommer att fortsätta träffas i någon form, för att peppa och stödja varandra i skrivandet. Eivor Schultz hoppas nu också att fler ska vilja starta liknande cirklar, eftersom det första försöket varit så lyckat.
– Jag tror att det finns ett behov av skrivarcirklar. Och vi märker att det också är många unga som attraheras av arbetsplatsbibliotek och av Fatta pennan.

______________________________
Vill du gå en skrivarcirkel?
Fatta pennan-projekt finns just nu i Sundsvall och Skåne. Är du intresserad av att starta och/eller vara med i en författarcirkel hör av dig till ABF på din ort. Kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.
_____________________________
Fakta:
Fatta pennan började när LO för tre år sedan erbjöd en ”Läs för mig pappa”-dag, ett projekt som syftar till att få män inom LO:s fackförbund att läsa mer böcker. Arrangemanget blev ett startskott till ett samarbete mellan ABF, facket och En bok för alla, som lett till att arbetsplatsbibliotek vuxit fram, bokombud utbildats och författarbesök organiserats

Elin Swedenmark

2006-12-11

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.