Gå till innehåll

Normen är en ung kvinna

  • Tisdag, 7 februari 2006

Vem är den typiska personen som söker sig till ett socialt forum? Magnus Wennerhag, doktorand vid Lunds universitet, har svaret. Han bedriver ett forskningsprojekt om just deltagare på sociala forum, och presenterade några av sina resultat under Skåne Social Forums sista dag.

En kvinna, född någon gång på 70- eller 80-talet. Engagerad i en eller flera organisationer, troligtvis Attac, Amnesty International eller Ordfront. Jämfört med övriga befolkningen har hon större erfarenhet av demonstrationer, namninsamlingar, bojkotter och kanske en husockupation. Annars ligger hennes politiska engagemang mestadels på en lokal nivå, men det är troligare att hon engagerat sig globalt än exempelvis på en nordisk nivå. Antagligen är det den första gången hon besöker ett liknande arrangemang, men chansen är stor att det inte är den sista. Sådan är hon, den vanligaste besökaren på ett socialt forum.

Det var vid 2004 års Skåne Social Forum som Magnus Wennerhag startade sin enkätundersökning. Totalt tillfrågades 1070 stycken besökare på forumen i Lund, Stockholm och Göteborg. Resultaten jämfördes sedan med en liknande undersökning från de sociala forum som anordnades i Genua 2001 och Florens 2002. Målet är att få en bild av personer aktiva inom den globala rättviserörelsen och som besöker sociala forum.

Magnus Wennerhag menar att hans forskning kan skingra en del missförstånd kring ungdomar och politik:
– Under hela nittiotalet har man talat om att politiken minskar i betydelse, att unga inte är engagerade och intresserade. Men så kommer dessa nya spännande företeelser, protester vid toppmöten, sociala forum och liknande. Det visar att det visst finns många som är engagerade. Politiken tar sig bara en annan form.

Det som förvånade Magnus Wennerhag mest med resultaten av enkätundersökningen var att svaren i stort sett såg likadana ut överallt. Det visar på att engagemanget är gränsöverskridande menar han. Det finns också ett paradoxalt drag hos besökarna på sociala forum, Magnus Wennerhag berättar:
– Samtidigt som de flesta är misstänksamma mot parlamentarismen och den representativa demokratin så stödjer de ändå detta system på många sätt. Exempelvis visade enkäten att valdeltagandet är 30% högre hos besökarna på sociala forum än hos övriga befolkningen. Så även om de är skeptiska så stödjer de det rådande systemet.
__________________
Fotnot: ABF Lundabygden är drivande bakom årets upplaga av Skåne Social Forum tillsammans med Miljöförbundet Jordens Vänner och Attac Malmö. Forumet hölls för tredje gången i Lund den 3 – 5 februari 2006.

Sofia Alsterhag

2006-02-07

Fler bilder:

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.