Gå till innehåll

Skriv på ABFs upprop för fritt museum

  • Tisdag, 24 oktober 2006

I fyrdubbla led köade museibesökarna den 21 oktober för att skriva på ABFs upprop för fortsatt fri entré på statens museer. ABF-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson drog igång kampanjen utanför Moderna museet i Stockholm tillsamman med Marita Ulvskog och Per Nuder, tidigare socialdemokratiska kulturministrar. I Göteborg fanns Leif Pagrotsky på plats utanför Världskulturmuseet.

- Uppslutningen var enorm, åtta av tio som vi pratade med skrev på uppropet, berättar Karl-Petter Thorwaldsson.

Det är den nya regeringens vilja att återinföra inträdesavgifter på de statliga museerna som fått ABF att agera. Karl-Petter Thorwaldsson tror att namninsamlingen kommer att ge hundratusentals påskrifter.

- Vi ska göra den nya kulturministern ordentligt uppmärksam på att detta är emot folkviljan, säger han.

Uppropet pågår fram till jul. Företrädare för ABF och socialdemokraterna kommer att finnas utanför flera statliga museer varje helg för att uppmana besökarna att skriva på. Efter kampanjens slut lämnas namnlistorna till kulturministern.

- Det är väldigt sällan som politiken förmår att bryta klassmönster i kulturen, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Klassmönstren i kulturkonsumtionen är stabila och att hitta en ny publik är mycket svårt. Det har museerna lyckats med i och med att inträdet togs bort.

Antalet museibesökare har ökat med 2,9 miljoner det år som reformen varit i kraft och bland dem återfinns en stor andel människor med lägre inkomst och utbildning.

- Mycket tyder på att det gamla besöksmönstret skulle komma tillbaka om entrékostnaden återinförs, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Ska en barnfamilj inte ha råd att gå på museer som ändå är gemensamt finansierade? frågar han retoriskt.

- Fri entré stavas ABF. Det är helt i linje med vår värdegrund i kulturpolitiken. Vi jobbar med kultur för alla dem som inte nås av kultur på annat sätt, och vi finns i hela landet. Den här satsningen samvarierar med vår syn på kulturlivet.

Karl-Petter Thorwaldsson tror att kampanjen kommer att få stor spridning. Av helgens namnlistor framgår att de som stött uppropet kommer från alla delar av Sverige.

- Detta är en angelägenhet för hela landet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

________________________________
Skriv på uppropet direkt på kampanjsajten, fritt museum.se, klicka på länken nedan.

Klara Sjöström

2006-10-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.