Gå till innehåll

Grävande ABF-cirkel kritiserar privat vård

  • Torsdag, 4 oktober 2007

Hur kan det komma sig att vården har blivit sämre samtidigt som anslagen har ökat? Vart tar pengarna egentligen vägen? De frågorna ställdes av ett antal personer i Västmanland, som alla hade dåliga erfarenheter av vården i länet. De bildade KRIV – ett nätverk för kvalitet och rättvisa i vården – och startade en grävande studiecirkel i samarbete med ABF.

– Från att vara ensamma med våra problem blev vi snart fler. Vi tyckte inte att vi fick den vård vi behövde och vi ville veta varför, säger Eva Aldén Lutman, en av deltagarna i cirkeln.

De började studera lagtexter, granskade verksamhets- och resultatredovisningar och ställde kritiska frågor till landstingspolitiker i länet. Granskningen har pågått sedan i vintras, och den 4 oktober sändes ett reportage baserat på cirkelns slutsatser i Kalla fakta i TV4.

Undersökningarna visar att antalet redovisade vårdaktiviteter är betydligt lägre inom den privata primärvården än inom den offentliga. Problemet, menar de, är att de privata vårdgivare som släppts in i vårdsektorn under det senaste decenniet ”eftersätter patienternas vård och rehabilitering för att tjäna pengar och generera egna vinster”.

– Vi var ganska omedvetna om detta i början. Vi hade ingen uppfattning om vad som var bäst innan vi började vår granskning. Men nu är vi säkra på att vi inte vill ha privat vård i den form den bedrivs här i Västmanland, säger Eva Aldén Lutman.

Och Eva frågar sig om vi inte har nått en kritisk punkt i privatiseringsprocessen.
– Vår slutsats är att intresset att tjäna pengar verkar gå före såväl patienternas bästa som läkareden och hälso- och sjukvårdslagen, säger hon.

Västmanland var först ut i landet med privatisering av vården i stor skala och ”Västmanlandsmodellen” lyfts ofta upp, särskilt av borgerliga politiker, som ett bra exempel på hur framtidens vård bör organiseras. 50 procent av vårdcentralerna drivs av privata aktörer, varav hälften av vårdföretaget Praktikertjänst. Familjeläkarsystemet innebär att de privata vårdcentralerna får anslag av landstinget baserade på antalet listade patienter.

Cirkelledaren Lena*, som på grund av rädsla för påföljder vill vara anonym, arbetar inom den privata vården i Västmanland. Och hon är starkt kritisk till hur skattepengarna används.
– När vi började titta närmare på resultatredovisningarna blev vi förskräckta över hur lite av landstingets medel som egentligen går till vård och de anställdas löner. Mycket hamnar i ägarnas ficka och de tjänar pengar på att inte ge patienterna den vård de behöver, säger hon.

Landstinget ”definierar” vårdcentralernas uppdrag, men i stort väljer de privata vårdgivarna själva vad de gör med pengarna, något som öppnar för girighet, menar Lena.
– Det saknas helt enkelt kontrollsystem och uppföljningssystem, säger hon. Dessutom är transparensen dålig, vi fick till exempel inte tillgång till Praktikertjänsts redovisningar.

Nätverkets synpunkter har börjat tas på allvar sedan de har lagt fram fakta på bordet. Nyhetsmedier har intresserat sig för resultatet och på torsdagen sändes ett reportage i Kalla fakta i TV4 grundat på deras undersökning. De fick dock inte själva delta i den efterföljande debatten. Socialminister Göran Hägglunds krav var nämligen att få stå oemotsagd om han skulle delta. Istället fick de tillfälle att diskutera saken på webb-tv strax efter programmet.
– Det är fegt av Göran Hägglund att inte vilja ta debatten med oss, men det verkar vara alliansens nya strategi, säger Lena.

Det föll sig naturligt för nätverket KRIV att använda studiecirkeln som metod för att granska vården.
– Studiecirkeln visade sig vara en bra form för att undersöka sådana här saker tillsammans. Det har varit ett starkt lagarbete – alla har bidragit med något och vi har fördelat arbetsuppgifterna inom gruppen, säger Eva Aldén Lutman.

Men behövs det inte expertkunskap för att göra en sådan här granskning?
– Vi som deltagit har olika kompetenser. Vi kompletterar varandra och vi har lärt oss mycket av varandra, säger Eva. Jag har lärt mig mycket om ekonomi, bolagsredovisning, offentlig administration och om hälso- och sjukvårdslagen under resans gång.

Resultatet blev en problembaserad studiecirkel som på samma gång fungerade som en ideell revisionsbyrå och en journalistisk grävmaskin. Och Eva tror att nätverket snart kommer att starta en ny studiecirkel. Det finns nämligen fler områden som behöver granskas.
– Kanske ger vi oss på Försäkringskassan nästa gång. Där finns det säkert en hel del att gräva fram.

*Lena heter egentligen något annat.

__________________________
Mer information om nätverket KRIV hittar du på www.kriv.se, klicka på länken nedan.

Se Eva Aldén Luthman diskutera med privatläkaren Jonas Sjögreen i webb-tv, (http://tv4.se/kallafakta), klicka på länken nedan.

Kalla faktas reportage om den privata vården i Västmanland, som bygger på cirkelns slutsatser, visades i TV 4 den 4 oktober. Se det på webben, (http://tv4.se/kallafakta), klicka på länken nedan.

Kent Werne

2007-10-04

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2013.