Gå till innehåll

Huvudmål

*att tredjelandmedborgare i södra dalarna skall bli aktiva samhällsmedborgare och komma in på arbetsmarknaden. *att projektets deltagare efter projekttidens slut ska fungera som ett stöd för nyanlända personer. Med hjälp av ABF, IFA och tidigare deltagarna ska projektets idé och verksamhet fortsätta i den ordinarie verksamheten för integration Att ge deltagarna en god kundskap i det svenska språket samt om det svenska samhället är förutsättning för att lyckas med huvudmålet


En viktig uppgift för projektet är att grundlägga

och förankra de värden som vårt

svenska samhällsliv vilar på.

*Människolivets okränkbarhet

*Individens frihet och integritet

*Alla människors lika värde

*Jämställdhet mellan könen

*Solidaritet med svaga och utsatta


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 oktober 2012.