Gå till innehåll

Om Projektet

Syftet med projektet är att alla som deltar skall fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället och i det svenska språket och utveckla sin egen vardagssvenska som ett komplement till SFI undervisningen. En stor vikt läggs på att öka självförtroendet hos deltagarna.

Projektets Genomförandet:

I projektets aktiviteter skall främst de olika partnerna i projektet delta. Detta för en bra samverkan inom projektet men också för framtida förbättringar i kommunen. Av erfarenhet vet vi att flera personer behöver mer tid att lära sig det svenska språket och många behöver också en mer individuell information med möjlighet till frågor och förklaringar.

Den mer individanpassande vägledningen i vårt projekt med partners från samhällets delar kan bereda väg till både kompletterande utbildningar eller anpassad svenskaundervisning som i slutändan leder till praktik eller arbete och därmed till självförsörjning

Projektledare är Namik Abbasov namik.abbasov@abf.se

Birtädande projektledare är Linda-Marie Anttila linda-marie.anttila@abf.se


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 2 september 2013.