Gå till innehåll

Folkbildning skapar andrum och ger egenmakt

  • Fredag, 24 februari 2006

Under våren kommer regeringen att presentera en ny folkbildningsproposition. Den har väckt förhoppningar efter statsminister Göran Perssons löfte om att folkbildningen ska stärkas – inte vingklippas. Samtidigt finns nedskärningshotet från den borgerliga sidan, där moderaterna vill ta bort var fjärde folkbildningskrona. Och sedan länge har de kommunala bidragen till folkbildningen minskat på många orter i landet.

Idag när många människor lever hektiska liv i en alltmer pressad vardag behövs folkbildningen som ett andrum. Ett rum där man kan andas fritt, reflektera och se nya samband. Vi behöver få tid för oss själva och tid för att lära oss saker tillsammans. Behovet att påverka samhället är minst lika stort idag som tidigare. Och vi ser nya tecken på ett allt tydligare engagemang.

Folkbildningen är vid sidan av idrotten vår starkaste folkrörelse. Följande exempel talar sitt tydliga språk:
- Tre av fyra svenskar har någon gång deltagit i studieförbundens verksamhet.
- 90 procent av deltagarna är nöjda med verksamheten.
- Statens utvärderingar ger studieförbunden betyget ”väl godkänt”.

Varje år söker sig miljontals människor till studieförbunden för att gå cirklar, höra debatter eller ta del av kulturupplevelser. Här får de ett andrum i vardagen. Det vill vi fortsätta att värna om och utveckla.

Om vi ser till ABFs studieverksamhet så är, utöver studiecirkeln, föreläsningsverksamheten en stor och viktig del. Mest omtalade är kanske seminarierna i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Och lika uppskattade föreläsningar och seminarier arrangeras av ABF Göteborg, ABF Malmö, ABF Västerbotten och av flera andra ABF-avdelningar. För den som vill lämna tevesoffan en kväll är ABF-husen numera ett nödvändigt och spännande alternativ.

Vi ser att det i dag finns en längtan efter att i gemenskap med andra söka kunskap och se helhet och det sammanhang som studiecirklar och föreläsningar kan erbjuda. I kontrast till de korta, ofta fragmentariska verklighetsbilder som medierna serverar och där någon annan står för urvalet eller vinkeln. De mycket välbesökta Sociala och Socialistiska forumen runtom i landet är exempel på ett ökat folkligt engagemang i samhällsfrågor.

I slutet av april ska också ABFs nya idéprogram fastställas vid förbundsstämman på Brunnsviks folkhögskola. Omvärldsanalysen som föregått idéprogrammet visar tydligt att Sverige är ett två-tredjedelssamhälle. En tredjedel av befolkningen lever i ett utanförskap och har inte tillgång till vare sig makt, inflytande eller kultur. Här har ABF och folkbildningen en angelägen uppgift. Vi måste bryta mönstret av passivitet och utanförskap. Vi vill bidra till att människor tar makten över sin vardag. Vi vill att ABF och folkbildningen ska erbjuda både andrum och egenmakt. Vi är övertygade om att en annan värld är möjlig!

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, hoppas att den nya folkbildningspropositionen och valresultatet i höst ger oss chansen att förverkliga detta!

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande ABF

Elsie Bäcklund Sandberg
Förbundssekreterare ABF


Debattartikeln publicerades i Tidningen Broderskap den 24 februari under rubriken "Folkbildning skapar andrum i en alltmer hektisk vardag".

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.