Gå till innehåll

Regeringen måste våga ett utbildningslyft

  • Tisdag, 7 april 2009

Den 15:e april presenterar regeringen vårbudgeten den s k VÅP:en. Det sker i skenet av en ekonomisk kris som nu slår igenom fullt ut och där varsel efter varsel omsätts i arbetslöshet. Alla – opposition och regering – är överens om att det måste till kraftfulla insatser för att stödja de människor som ofrivilligt hamnar i arbetslöshet. Det verkningsfullaste medlet för individen är att förädla sin kompetens och höja sin allmänna kunskapsnivå.

För drygt tio år sedan genomfördes Kunskapslyftet, en femårig vuxenutbildningssatsning med fyra övergripande mål; halverad arbetslöshet, reformering av vuxenutbildningen, ökad ekonomisk tillväxt samt en utjämning av könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Detta skedde när Sverige förra gången befann sig en stor svacka.
Då, för tio år sedan, engagerades folkbildningssverige. Folkhögskolor och studieförbund ställde upp för att ge människor rätten att stärka sin formella och informella kompetens. Inte minst gällde det personer som har svårast att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, ungdomar som lämnat skolan utan betyg, personer med funktionsnedsättning, invandrare, m fl.
Det var en offensiv och lyckad investering i kunskap och kompetensutveckling. Människor utvecklades och Sverige blev starkare. Utvärderingen visade på goda resultat hos såväl folkhögskolorna som studieförbunden när det gällde snabb kontakt med de sökandena, det pedagogiska innehållet och deltagarnas egen tillfredsställelse.
Idag är läget svårare än för tio år sedan men möjligheterna är också stora att genomföra en liknande satsning. Regeringen har också aviserat att det behövs kraftfulla insatser på många fronter för att möta arbetslösheten.
Yrkesvux och Yrkeshögskolan är bra satsningar men det är för lite platser i dag och riktar sig inte till alla. Här kan folkhögskolor och studieförbund göra värdefulla kompletterande insatser.
Folkbildningens unika pedagogik där individen står i centrum och allas erfarenhet är lika viktig kombinerat med den breda kontaktyta som studieförbunden och folkhögskolorna har, är en resurs som snabbt och kostnadseffektivt kan bidra till att minska utbildningsklyftorna och ge arbetslösa möjlighet att utveckla och förändra sin kompetens och yrkesidentitet
Regeringen har möjlighet den 15:e april att visa att man vill göra en offensiv kompetenshöjande satsning. En satsning som inte enbart låses in i den kommunala vuxenutbildningen utan blir en satsning på mångfald där många aktörer får dra sitt strå till stacken.
Maud Olofsson, Jan Björklund, Sven-Otto Littorin, Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, m fl - missa inte chansen att sätta Sverige ordentligt på kompetenskartan. Använd den unika resurs som svensk folkbildning utgör.
Tre konkreta förslag:
1. Genomför en ordentlig satsning på det livslånga lärandet. Justera samtidigt förslaget från den studiesociala kommittéen så att alla människor ges möjlighet att återkommande under sitt liv kunna komplettera och förstärka sin utbildning
2. Genomför en ordentlig bred satsning på de grupper som inte har formell kompetens och ge dom möjligheter att inte fastna i Komvux utan kunna få del av de nya studiemiljöer som folkbildningen kan erbjuda via studieförbund och folkhögskolor
3. Genomför en ordentlig satsning på arbetslivs- och samhällspraktik till de ungdomar som idag inte får tillgång till detta. Låt Peter Örn med sitt breda förtroende i den ideella sektorn snabbt genomföra ett ”handslag” där staten ställer särskilda resurser till förfogande och den idéburna sektorn ställer upp med praktikplatser
Med tanke på att 32 procent (närmare 99 000 individer) av alla registrerade arbetslösa under 2008 endast hade förgymnasial utbildning och var fjärde 20-åring inte har slutbetyg från gymnasieskolan, så kan ingen blunda för att insatserna behövs.
De arbetslösa väntar med spänning på att regeringen vågar ta detta offensiva steg. Och från folkbildningen är vi beredda.

Berit Danielsson
Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan
Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande ABF
Kent Johansson
Ordförande RIO (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation)

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.