Gå till innehåll

ABF positiv till folkbildningspropositionen

  • Tisdag, 21 mars 2006

Regeringens folkbildningsproposition, som presenterades i dag, slår fast folkbildningens unika ställning och viktiga roll för den svenska demokratin. Propositionen bekräftar också samhällets ansvar för att skapa förutsättningar för folkbildningen. Kommuner och landsting förväntas leva upp till intentionerna om en stärkt folkbildning.

 Vi noterar med tillfredställelse att regeringens tidigare löfte att folkbildningen inte ska vingklippas nu följs upp med tydliga ställningstaganden för folkbildningen som en omistlig del av samhällsbygget, kommenterar Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande.

Propositionen är ett tydligt ställningstagande för kvalitet till skillnad från kvantitet inom folkbildningen.

– För ABF är det oerhört glädjande att regeringen så tydligt framhåller kvalitetsfrågorna, säger ABFs förbundssekreterare Elsie Bäcklund Sandberg. Kvalitetsaspekten gäller alltifrån välutbildade cirkelledare och det lokala anordnarskapet till fördelningssystemet av statsbidragen.

Folkbildningspropositionen beskriver viktiga utvecklingsområden för folkbildningen. Detta skapar större möjligheter för studieförbunden att verka utifrån sina respektive värdegrunder, vilket för ABF innebär att ge mest till dem som fått minst.

– Utvecklingsområden som det mångkulturella samhället, ökad tillgänglighet och global rättvisa ligger helt i linje med det nya idéprogram som är på gång i ABF, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Det är inom dessa områden som ABF kan och vill vara en kraft i demokratiutvecklingen.

Krillan Ahlsén

2006-03-21

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.