Gå till innehåll

De är med i världens största samtal

  • Tisdag, 19 december 2006

För Sumeja Ata från Stockholm är resan med ABF till World Social Forum i Kenya en mångårig dröm som går i uppfyllelse. Hon är en av hundra som runt om i landet har gått i studiecirkel under året för att förereda sig. - Redan när forumet startade 2001 bestämde jag mig för att någon gång vara med. Nu känner jag mig redo kunskapsmässigt och kommer att få ut mer. Det känns också extra spännande att forumet hålls i Afrika eftersom jag kommer från Eritrea.

Varken Sumeja Ata eller cirkelkamraten Erika Sahlin har varit i Kenya tidigare och förväntningarna på resan är höga. Mest lockar mötet med ett nytt land, att få glänta på dörren till ett spektrum av olika kulturer och att svepas med i en upplevelse tillsamman med tusentals människor som förenas i viljan att skapa en rättvisare värld.
- Det ska bli väldigt givande att träffa personer från hela världen med samma intressen som jag, säger Erika Sahlin.

Hon är aktiv i Afrikagrupperna och särskilt intresserad av områden som sexuella rättigheter och hiv/aids-problematiken.
- Den som vill engagera sig i en viss fråga kan få mycket handfasta tips om hur andra gör, menar hon.

- Jag hoppas också kunna knyta många nya vänskapsband, inflikar Sumeja Ata. Även hon är föreningsaktiv och medlem i Eritreansk Dialog Forum.

Helst av allt vill de att resan leder till ett arbete. Båda har just avslutat sina högskolestudier och brinner för att verka internationellt, Sumeja Ata med inriktning på miljöfrågor ur socialt och ekonomiskt perspektiv och Erika Sahlin med just sexuella rättigheter och hiv/aids-problematiken.

World Social Forum är en öppen global mötesplats för sociala rörelser och kom till som en reaktion mot World Economic Forum, ett internationellt nätverk av politiker och affärsmän som varje år samlas i schweiziska Davos. Ofta beskrivs World Social Forum som världens största samtal. Huvudsyftet är att möjliggöra ett världsomspännande idéutbyte och kontaktskapande på lika villkor.

Bland deltagarna finns kritiker av nyliberal ekonomi och dagens världsordning, organisationer som vill visa demokratiska alternativ och diskutera visioner. Många fackföreningar, kvinnoorganisationer och organisationer för jord- och medellösa finns representerade.
- Det behövs verkligen en sådan mötesplats om vi ska få till stånd en globalisering på människors villkor, säger Kent Werne, projektledare för ABFS Läs- och res-satsning.
- Vi måste börja bryta ner de traditionella gränserna och diskutera världen som om den vore allas, globalisera oss själva för att kunna möta globaliseringens utmaningar.

Det är första gången som en så stor grupp från Sverige deltar i ett World Social Forum. Det är också första gången som en bred Läs- och res-satsning med forumet som mål arrangeras. Förberedande studiecirklar har funnits hos ABF på ett tiotal orter i landet och lockat hundrafemtio personer mellan 18 och 75 år, varav ett femtiotal har valt att studera cirkelämnena utan att delta i resan.
- World Social Forum handlar inte om bistånd utan om samverkan. Alla tar med sig sina problem och visar sina lösningar, det tror jag tilltalar många, säger Kent Werne.

- I grunden är det ju samma arbetslöshet, samma klimatförändringar och samma sjukdomar som vi måste förhålla oss till. Att möta så många människor som kämpar för en bättre värld precis som vi, har liknande värderingar, drömmar och förhoppningar ger kraft.

Cirkelstudier har varit ett givande sätt att förbereda sig på tycker Sumeja Ata och Erika Sahlin. De uppskattar särskilt diskussionerna och erfarenhetsutbytet där man lär av varandra samtidigt som gruppen svetsas samman.
- I en cirkel kan alla vara väldigt öppna. Ibland är diskussionerna heta, vi har haft hög temperatur många gånger, berättar Sumeja Ata skrattande.

Gruppen på 16 personer har bestämt inriktningen på cirkeln tillsammans med sina två ledare. Modellen blev att dela upp de åtta träffarna i olika teman och bjuda in gäster med specialkunskaper inom ämnen som Afrikas historia och slavhandel, jämställdhet, hiv/aids, internationell politik och det civila samhället.
- Jag har följt min pappas kamp för demokrati och reser till Kenya regelbundet. Men nu när jag lett cirkeln och har alla deltagarnas erfarenheter och synpunkter med mig kommer jag att se landet med helt andra ögon, berättar Winnie Mukaru som leder en cirkel för första gången.

Hon gick själv en liknande cirkel i våras och blev så inspirerad att hon startade en egen under hösten. Till vardags är hon arbetskonsulent i Rinkeby kommun och har varit aktiv i en rad ideella föreningar. Som fjortonåring flydde hon med familjen till Sverige från Kenya där fadern kämpade för demokrati och mänskliga rättigheter under diktaturåren.
- Jag vill ta med mig studiecirkelns metod till Kenya och lära ut den till andra. Cirkeln är en så bra form för att prata om demokratifrågor, och jag vill dela med mig av hur vi arbetade i vår cirkel, säger Winnie Mukaru.

Eftersom cirklarnas innehåll formas utifrån deltagarnas specialintressen har ingen blivit den andra lik. Från Emmaboda deltar exempelvis en grupp fackligt aktiva unga. Kent Werne lyfter fram vikten av att fackligt engagerade från olika delar av världen möts när globaliseringen gör företagen transnationella.
- Världens arbetare hamnar i konkurrens med varandra om jobben. Det utnyttjar företagen som kan få arbetskraft trots låga löner och dåliga villkor. Det fackliga arbetet måste ske över gränserna till mycket större del än tidigare, säger han.

Efter resan kommer många av deltagarna att leda nya cirklar inom ABF utifrån ämnen som diskuterats på forumet. De knyter även an till regionala och lokala sociala forum som hålls på många platser i landet.
___________________________
Fakta: Sociala forum och studier

Vill du studera ämnen med anknytning till sociala forum, kontakta ABF på din ort, (klicka på länken nedan). Mer information om ABFs internationella studier hittar på abf.se under Internationellt i huvudmenyn, (eller klicka på länken nedan).

World Social Forum, (WSF), 2007 hålls i Nairobi, Kenya, mellan den 20 och 25 januari. Omkring 100 000 personer från hela världen väntas delta i de runt 1500 programpunkterna.

ABF arrangerar två seminarier i Nairobi. Dels runt studiecirkeln som verktyg för demokratisk samhällsförändring och dels på temat demokrati underifrån, om gräsrotsorganisationers betydelse för ett demokratiskt samhällsbygge.

Förberedande studiecirklar har funnits på 11 orter runt om i landet: Malmö, Lund, Staffanstorp, Göteborg, Emmaboda, Norrköping, Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Örebro och Ludvika. ABF arrangerar studierna och koordinerar resan medan deltagarna står för sina omkostnader.

Mellan världsforumen hålls regionala och lokala sociala forum över hela världen, däribland fyra European Social Forum (ESF). I Sverige har lokala sociala forum arrangerats i Skåne, Östergötland, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Det första World Social Forum hölls 2001 i den sydbrasilianska staden Porto Alegre, internationellt känd för deltagande demokrati och demokratiskt nytänkande.

2006 var världsforumet polycentriskt för första gången, och uppdelat mellan fyra städer: Karashi i Pakistan, Bamako i Mali, Caracas i Venezuela och Bangkok i Thailand.

Sedan 2005 kan privatpersoner delta i World Social Forum utan att tillhöra någon organisation. Det enda som krävs är att man ställer sig bakom forumets principförklaring, (läs principförklaringen, klicka på länken nedan).

På abf.se finns många artiklar om tidigare forum, (klicka på länkarna nedan).


Klara Sjöström

2006-12-19

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.