Gå till innehåll

Landsbygdsriksdagen knutpunkt för lokal demokrati

  • Fredag, 31 mars 2006

Den nionde Landsbygdsriksdagen hölls i Borås mellan 31 mars och 2 april. Där samlades folkrörelseaktiva från hela landet för att diskutera lokal utveckling och hur byarörelsen ska fungera och arbeta i framtiden.

 Det här är ett viktigt forum för ABF att delta i. Vi måste finnas där människorna finns, det är där demokratin skapas, säger Raija Moussell, ombudsman på ABF Sjuhärad.

Arbetarna Bildningsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan hade en gemensam folkbildningsmonter i mässhallen, där över tusen personer rörde sig under tre dagar. Ett stort spindelnät i textil med skyltar med honnörsord som demokrati, kultur, integration, mångfald, utveckling, kunskap och gemenskap utspridda bland trådarna bildade fond för att illustrera studieförbundens roll som möjliggörare, nätverksbyggare och länk mellan människor.
- Vi vill visa vad folkbildningen är och kan bidra med i det dagliga demokratiarbetet, säger Raija Moussell.

Att skapa arenor för dialog och samtal ser hon som en viktig uppgift. Liksom att förmedla folkbildningens pedagogiska metoder med studiecirkeln, där deltagarnas behov och intressen styr innehållet, i centrum.
- Det är viktigt att vi är aktiva där vi behövs. Att vi tar initiativ, ser möjligheter och kan tolka de behov som finns inom våra medlemsorganisationer och andra folkrörelser, säger Raija Moussell.

Ingvar Karlsson, ombudsman på ABF Halland håller med.
- Med sina vida kontaktnät kan studieförbunden nå ut till väldigt många människor, säger han.

ABF och SV stod för seminarie- och kulturprogrammet på lördagen då verksamheten var öppen för allmänheten. Under temat hästnäring medverkade bland andra jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och Maria Gretzer från Svenska Hopplandslaget.

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, där ABF och SV är medlemmar, är huvudarrangör för Landsbygdsriksdagen. Det är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som binder samman över fyra tusen utvecklingsgrupper beståenden av byalag, kooperativ och intresseföreningar som arbetar med bygdeutveckling i hela landet.

En av Landsbygdsriksdagens huvuduppgifter är att sammanställa ett program för byarörelsens utveckling. De fyra tusen utvecklingsgrupperna har under ett år arbetat med fem frågeställningar, bland annat i cirkelform. Svaren styr mål och inriktning för den fortsatta verksamheten.

Det omfattande materialet arbetas igenom i seminarieform. ABF och SV har utbildat samtalsledarna i processledarskap, det vill säga hur man får ett samtal att resultera i något konkret.

Inför utvecklingsarbetet har ABF och SV producerat studiematerialet Rådslaget, som kan används i cirklar även fortsättningsvis. De har också varit med och tagit fram webbplatsen Fria metoder, en metodsamling för lokal utveckling som bland annat tar upp hur man startar en förening eller ett kooperativ, finansieringsformer, mötesteknik och projektarbete.
_______________
Fotnot:
Är du intresserad av bygdeutvecklig kontakta ABF eller SV på din ort. Du hittar alla ABF-avdelningar under "Här finns ABF" i huvudmenyn ovan och SVs avdelningar på sv.se.

Klara Sjöström

2006-03-31

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.