Gå till innehåll

Långsiktigt demokratiarbete i Bosnien

  • Onsdag, 4 oktober 2006

Behovet av folkbildning och integrations- främjande arbete är akut i Bosnien. Projektarbetet i Busovaca är tidsbegränsat, men de ansvariga har långsiktiga visioner.

- Vi räknar med att vi har finansiering till 2010. Fram till dess måste vi bygga en organisation och nätverk som kan stå på egna ben, säger Håkan Chalto, projektansvarig.

ABF Luleå banade vägen för ABF-centret i Busovaca, i och med att de driver projekt i grannorten Zenica sedan tidigare. Många viktiga lärdomar kunde därför överföras från Zenica till Busovaca.
- Jag vill se ännu större samarbeten och bredare nätverk i framtiden. Nu bygger vi vidare med målet att sprida verksamheten ut till grannbyarna. Som ett delprojekt startar vi kvinnoverksamhet i byn Kacuni, berättar Håkan Chalto.

- Vi måste nå ut med metoden, "fritt och frivilligt", till så många som möjligt innan vi avslutar projektet. Jag kan inte se varför verksamheten inte skulle kunna leva vidare, säger Håkan Chalto.
- Intresset från allmänheten är översvallande, nu gäller det att visa myndigheter och beslutsfattare att folkbildningen kan avlasta andra offentliga verksamheter i framtiden, till exempel utbildningsväsendet, avslutar han.

________________________
ABF Busovaca

Startade: 2004
Initiativtagare: Uddevalla Arbetarekommun och ABF Nordvästra Götaland
Projektledare: Håkan Chalto, ABF Nordvästra Götaland
Finansiering: Sidamedel genom Palmecentret
Deltagaravgifter: Inga

________________________
ABF Internationellt

ABF verkar för att sprida kunskap om internationella frågor i Sverige. Dessutom driver ABF för närvarande ett trettiotal internationella projekt på avdelnings- och distriktsnivå.
- Vi jobbar för att sprida folkbildningstanken till andra länder, och för att hjälpa till med den organisatoriska uppbyggnaden, säger Ulf Lungren, internationellt ansvarig på ABFs förbundsexpedition, till tiningen Fönstret.
- Vi åker aldrig ut och talar om vad andra bör göra. Vi berättar bara hur vi jobbar i Sverige. Cirkelmetodiken är ofta en nyhet för dem vi möter. Vi möter också skepticism. Men många har adopterat vårt sätt att arbeta, till exempel Nicaragua och Estland, fortsätter han.

 

Martin Rosengren

2006-10-04

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.