Gå till innehåll

”Sverige ska vara en fest där alla är välkomna”

  • Fredag, 17 mars 2006

- Det viktigaste är en vision om Sverige som en fest där alla är inbjudna, sa Zanyar Adami från tidningen Gringo i ABF-huset i Stockholm den 15 mars. Hur folkrörelserna möter 2000-talet var temat för Arenagruppens heldagsseminarium I rörelse, en introduktion till den nyutkomna antologin med samma namn.

- Folkrörelsernas betydelser synliggörs sällan i beskrivningar av samhällsutvecklingen. Det är svårt att få grepp om något så pluralistiskt och mångdimensionellt. Men folkrörelserna har påverkat på många plan, även det ekonomiska, sa Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen, i sin inledning.
- Även när det gäller ideologisk utveckling har det talats väldigt lite om folkrörelserna de senaste tjugo åren. Nu måste vi föra in diskussionen i 2000-talet.

Sandlersalen var fullsatt. Ett hundratal aktiva i gamla och nya folkrörelser hade kommit för att delta i det fortlöpande och landsomfattande framtidssamtal som boken I rörelse syftar till att starta. Liknande seminarier ska anordnas på flera platser och en studiehandledning tas fram så att boken kan användas i studiecirklar.

Seminariet blickade både framåt och bakåt för att ringa in situationen idag och synliggöra de utmaningar som ligger i framtiden. Bland seminariehållarna fanns företrädare för gamla och nya folkrörelser samt forskare.

- Den nya arbetarklassen finns i miljonprogramsområdena, framhöll Zanyar Adami. Där finns kraft och kreativitet men det ser inte de gamla rörelserna. Det som driver är revanschlusten.

- Vi har stelnat i en gammal rörelse där inte alla får plats, sa LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Många känner sig utestängda. Och vi ska inte vara utestängande!

Revanschlusten pekade också idéhistorikern Ronny Ambjörnsson på som en stark drivkraft bakom engagemanget i kampen mot en förtryckande överhet när folkrörelserna bildades för hundra år sedan. Viljan att åstadkomma förändring och hoppet om förbättring av vardagens villkor skapade motivation att kämpa tillsammans. Ronny Ambjörnsson har gjort en fallstudie av folkrörelsernas framväxt i den norrländska bruksorten Holmsund runt förra sekelskiftet.

Zanyar Adami framhöll att de gamla rörelserna varit framgångsrika. Nu har vi en fungerande demokrati som de varit med att skapa.
- Kanske finns en mättnad, sa han.

- Det är inte lika lätt att hitta kraft i revanschlystnad när vi byggt ett samhälle där alla har lika möjligheter i teorin. Vi får hämta kraft i att det fortfarande finns så mycket kvar att göra i praktiken, sa Wanja Lundby-Wedin.

Att den som lyckas i sin kamp blir en del av eliten framhölls vid flera tillfällen. En utveckling som folkbildaren och tidigare kulturministern Bengt Göransson sett inom arbetarrörelsen.
- Men det har arbetarrörelsen aldrig erkänt, sa han.

Demokratiutredaren Erik Amnå menade att de gamla folkrörelserna politiseras allt mer.
- Medlemmarna efterfrågas inte längre utan professionella anställda och engagerade aktivister. Folkrörelserna fyller det tomrum som partierna lämnar.

- Det är viktigt att de gamla rörelserna tar sig an den strukturella diskrimineringen och könsmaktsordningen som vi lever i. Att de tar detta på allvar och förändrar sig, sa Olav Unsgaard från Attac. Vill man vara en del av lösningen måste man inse att man är en del av problemet.

Olav Unsgaard gav rådet:
- Våga stå för det mångkulturella Sverige. Våga ta ställning oftare och ta den dagliga kampen mot fascism och nazism. Det är viktig att ta ställning och att finnas på gatan.

Zanyar Adami ville se andra angreppssätt, mer av för än emot.
- Man kommer aldrig att få se Gringo gå ut och demonstrera med plakat där det står ”Stoppa rasismen”. Vi bjuder in till fest istället, där alla är välkomna!

- De svenska folkrörelsernas mest lysande pärla är ABF-huset i Stockholm, det symboliserar allt det bästa. En vanlig lördag sitter en LO-cirkel, Kurdiska föreningen och Kvinnor för fred vägg i vägg, sammanfattade Olav Unsgaard.

_________________________________
Fotnot:
Boken "I rörelse" kostar 150 kr (+ porto) och kan beställas på www.arenagruppen.se eller av Ann-Louise Gustavsson, e-post: ann-louise.gustavsson@arenagruppen.se,
telefon: 08-789 11 66, fax: 08-411 42 42.

Klara Sjöström

2006-03-17

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.