Gå till innehåll

Valanalys: Vad hände?

  • Måndag, 27 november 2006

Höstens valresultat gynnade högern och många på vänsterkanten funderar på vad som hänt med det politiska klimatet. Under Socialistiskt forum analyserade en panel vad som kan bli Socialdemokraternas ideologiska framtid. Man talade kring orsakerna till (s) sämsta valresultatet sedan den allmänna rösträttens införande. Arrangör var S-studenterna.

Varför gick det så dåligt i valet? Vad sker med ideologin inom (s)? En åsikt var att Socialdemokraterna har tappat fart för att man inte organiserar brett.
- Hela (s) idé är organisation – och det gör man inte. Det finns många icke-organiserade i förorterna. Frågan är om de ska organisera sig religiöst eller politiskt i framtiden? Jag vet inte, men det man vet är att (s) inte finns där, sa Anders Isaksson, DN-kolumnist.

- Vi undergräver vår styrka genom att inte bygga upp folkrörelser i städer som växer, sa Peter Gustavsson, fritidspolitiker för (s) i Uppsala.

Peter Gustavsson var den yngsta i panelen, född på 70-talet. Han efterlyste en tydligare bild av Socialdemokraternas visioner: idén om full sysselsättning och satsningar på utbildningsområdet som alternativ till högerns vilja att skapa låglönejobb. Peter Gustavsson menade att (s) har handlat fel när det gäller jobben:
- I stället för aktiv arbetsmarknadspolitik har man haft en aktiveringspolitik med press på de arbetslösa.

- Jag tror valnederlaget beror på för litet, inte för mycket, socialdemokratisk politik. Folk var trötta på en visionslöst (s). Vi behöver formulera en ny vänstervision för att kunna styra, gärna i samarbete med (mp) och (v), sa Peter Gustavsson


- Vi har ingen brist på visioner. Vad vi inte har är metoder att uppfylla våra visioner. Det är snarare ett instrumentellt problem än ideologiskt, sa Ann-Marie Lindgren
Hon arbetar med Arbetarrörelsens Tankesmedja och är en av dem som skrivit (s) partiprogram. Ann-Marie Lindgren menade också att socialdemokratins grundvärderingar ännu gäller men att partiet har tappat stöd då man hållit fast i gamla lösningar.
- Till exempel har mycket av arbetslagstiftningen industrisamhället till grund.

- Jag tror det är viktigt att politik och samhällsbygge aldrig är färdigt. Allt det som var bra för femtio år sedan behöver inte vara bra, och ha samma effekter, som idag. Jag tycker att det är trösterikt att det är så – i samhällsdynamik ligger att det är rörligt och påverkbart, sa Ann-Marie Lindgren.

Anders Isaksson talade mot den fixering vid staten som han menar att (s) har haft.
- Fackföreningsrörelsen har somnat in i sitt beskydd av staten. En socialdemokratisk ideologi under kommande decennier består i att organisera befolkningen i rörelser utanför staten.

Han menade att Socialdemokraterna måste betona sitt liberala arv för att lyckas. Ann-Marie Lindgren sa emot:
- Jag vill hålla fast vid ett socialistiskt arv även om jag inte menar förstatligande. Det socialistiska arvet ligger i erkännande av maktstrukturer. Därför är fackföreningsrörelsen så viktig – det är ett sätt att utjämna makten.

Förutom de förändringar man ville se inom (s) –ideologsikt eller metodmässigt – menade panelen att högern självt bidragit till sina framgångar i riksdagsvalet.
- Moderaterna fattade att ”bästa sossen vinner valet” och de kopierade vår retorik om jobb till alla, kommenterade Peter Gustavsson.

Samtidigt som valet gick dåligt hade det Socialistiska forumet i Stockholm rekordmånga besökare. Högerns framgång kommer antagligen att höja volymen ytterligare i ABF-husen runt om i landet de kommande åren.

Anna Morin

2006-11-27

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.