Gå till innehåll

ABF ska vara en omtumlande mötesplats

  • Torsdag, 24 maj 2007

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, ska bli ännu mer radikalt, våga sticka ut och profilera sig som idérörelse. Med det nya idéprogrammet, ”Gör en annan värld möjlig”, drar vi upp riktlinjerna för verksamheten på 2000-talet.

Klyftorna växer i Sverige. Vi befinner oss åter i ett två-tredjedelssamhälle där en tredjedel halkar efter när det gäller utbildning, arbete och deltagande i samhälls- och kulturliv. ABFs nya idéprogram tar avstamp i att framtiden är påverkbar och en annan värld är möjlig. Genom att skaffa sig kunskap går det att förändra. Det livslånga lärandet är en avgörande jämlikhetsfråga.

Med den nya regeringens politik ökar klyftorna snabbare. ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson känner oro för konsekvenserna av att försämra de finansieringssystem som ger människor möjlighet att också studera på lägre nivåer i vuxen ålder. Exempelvis hotas den framgångsrika ABF-skolan där LO-medlemmar läser in grundskola och gymnasium på arbetstid för att kunna gå vidare till högre studier och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.
– De lägst utbildade och lägst betalda kommer aldrig att ta lån för att studera. Det måste finnas alternativa finansieringsformer. Sverige som nation har inte råd med att människor hamnar utanför, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Der är första gången sedan 1974 som ABF antar ett nytt idéprogram. Medan det tidigare hade fokus på att bekämpa klassklyftorna lägger det nya till flera likvärdiga jämlikhetsaspekter som kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning.
– Klasskampen är inte längre tillräcklig som förklaringsmodell för att uppnå ett rättvisare samhälle, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande.

Positivt är att de senaste årens kraftiga minskning av antalet deltagare i studiecirklar och antalet studietimmar har avklingat, kanske anar vi en vändning. Medieproduktion, ryska och matematik är några av ljusglimtarna i ABFs statistik för 2006, liksom kulturprogrammen som fortsätter att öka. Till kulturprogrammen räknas bland annat föreläsningar, musikarrangemang, seminarier och författarkvällar. Under 2006 nådde ABFs kulturprogram över fyra miljoner deltagare, vilket är en ökning med drygt 400 000 jämfört med året innan.

I verksamhetsberättelsen för 2006 bjuder vi på några av våra bidrag till att göra en annan värld möjlig. I artikeln ”Radikal – ABF ska vara en omtumlande mötesplats” fördjupas diskussionen runt idéprogrammets vision och praktik, klicka på länken nedan. Där hittar du även aktuell statistik, en analys av verksamhetsförändringarna under året och hela verksamhetsberättelsen som pdf. Dessutom ABFs nya idéprogram ”Gör en annan värld Möjlig”.
Trevlig läsning!

_____________________________
Beställ ABFs verksamhetsberättelse 2006 kostnadsfritt via ABFs webbutik hos Bilda förlag, (länk nedan), eller ring kundtjänst på telefon 08-709 05 00.


2007-05-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.