Gå till innehåll

ABF storsatsar på utvecklingsstörda

  • Tisdag, 27 februari 2007

Att utifrån sin egen förmåga få utveckla sig – det är en av ABFs målsättningar. Och det ska gälla för alla. Därför är storsatsningen på verksamhet för utvecklingsstörda, som nu ligger i startgroparna, så viktig. Genom att bland annat producera en informations-DVD hoppas Anne Stringberg, ansvarig för projektet, att verksamheten ska sprida sig i hela landet.

Projektet är mitt uppe i sin förberedelsefas och aktiviteten är hög. För att ta reda på vilka behov som finns ute på ABF-avdelningarna ska projektledaren Eva-Lena Linde åka runt och besöka dem. Det är ju inte så att verksamhet riktad mot utvecklingsstörda ligger helt nere inom ABF i dag. På sina håll i landet, till exempel. i Umeå och Upplands-Väsby, är lyckade satsningar i full gång. En tanke med projektet är att lyfta fram dessa som goda exempel, och på så sätt entusiasmera andra lokalavdelningar att också hänga på.

Just nu håller också en DVD på att produceras. Den kommer att fungera som ett inspirations- och läromedelsmaterial och kommer att sändas ut till dem som ligger inom målgruppen: gruppboenden, föräldrar till utvecklingsstörda, kommuner och ABF-avdelningar. En folder ska också framställas, som beskriver tankarna bakom projektet. Även om inte alla detaljer är färdigställda i dagsläget berättar Anne Stringberg att visionerna är stora. Och hon menar att det är på tiden att ABF återigen riktar blicken mot utvecklingsstörda:
- Tidigare har vi jobbat mycket med utvecklingsstörda, men det är säkert 20 år sedan nu. Så det här är en riktig nysatsning, och det ska verkligen bli kul och spännande! Jag har stora förhoppningar om att detta projekt kommer att bli framgångsrikt. Det viktigaste är självklart att vi skapar en verksamhet som vi är stolta över, som håller hög kvalité. Men jag hoppas att många ABF-avdelningar kommer att känna sig lockade att vara med i detta.

Tanken är att ABF ska erbjuda verkstäder inom olika områden – musik, måleri, livsstil, media för att nämna några. Inom dessa ramar kommer det att finnas olika inriktningar. Inom musikområdet ryms exempelvis att lära sig mixa, sjunga, dj:a. Det ska finnas möjlighet att testa på olika aspekter efter tycke och smak, och viktigast av allt – efter förmåga.
- Man ska komma till våra verkstäder och känna att man får göra det man är intresserad av och att man utvecklas. Det handlar ju om att arbeta utifrån det som står i ABFs idéprogram, att alla ska få utvecklas, ta ansvar och påverka utifrån sina egna möjligheter, säger Anne Stringberg.

DVD:n produceras av Claes Herrlander och Gustav Forsberg som jobbat länge för ABF, bland annat med filmerna till OmvärldsBildnings-serien. I maj ska DVD:n vara klar och kommer att bestå av tre delar. Först en kortfilm på cirka tjugo minuter om rockbandet Hamburgarna, en grupp utvecklingsstörda musiker från Halmstad. Den andra delen fokuserar på de ABF-avdelningar där det redan i dag bedrivs verksamhet riktad till den här målgruppen. I minireportage lyfts Boden, Umeå, Upplands-Väsby och Huddinge fram som goda exempel. Den sista delen av DVD:n består av intervjuer med cirkelledare om vilka möjligheter och svårigheter som finns med att bedriva cirkelverksamhet i detta sammanhang.

Claes Herrlander menar att målet är att man ska se filmen och få en aha-upplevelse, att man ska börja se utvecklingsstörda som individer i första hand. För honom själv har projektet inneburit en mycket positiv upplevelse, som episoden när Hamburgarna fick en sightseeing i Helsingfors.
- Vi kom till Sibeliusparken och en kille blev så i gasen att han hjulade fram till bysten och gjorde honnör. Jag är säker på att Sibelius log. Det var bara så läckert, lekfullt, han gjorde säkert det som många andra önskade att de vågade.

I artikeln har vi använt den officiella beteckningen utvecklingsstörning för denna typ av funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att det finns en debatt om att finna begrepp som på ett förnuftigt och begripligt sätt beskriver funktionsnedsättningen och vad den innebär eftersom begreppet i sig kan uppfattas nedsättande. Begrepp som används är t ex förståndshandikappade och intellektuellt funktionshindrade.

Sofia Alsterhag

2007-02-27

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.