Gå till innehåll

Koll på konsten som du är med och äger

  • Måndag, 11 augusti 2008

Konstverken vi ser varje dag har alla sin egen historia att berätta. I Umeå kan man möta konsten i vardagen med ABF under ledning av Eva Arnzén som har ett brinnande intresse för konst och konsthistoria.

Studiecirkeln "Möte med Konsten" har öppnat dörren till den kommunala, gemensamt ägda, konsten i Umeå under våren. Nu kommer fortsättningskursen som vidgar perspektivet på traktens konstutbud och tar även in utomnordisk konst. Det handlar både om att lära sig rent teoretiskt men också att gå ut och uppleva konsten. Cirkelledaren Eva Arnzén tycker att en viktig del i cirkeln är det aktiva deltagandet. Yrkesverksamma konstnärer bjuds in som inspiration, liksom andra föreläsare från trakten. I våras berättade exempelvis en rammakare om hur vi hänger konsten hemma och varför. Cirklegruppen rseser också runt i närområdet eftersom det finns mycket konst i trakten.
– Det finns så många konstskatter, ta alla kyrkor till exempel med sin konst. Det finns mycket att bygga vidare på, berättar Eva Arnzén.

Jan Westling är enav deltagarna och berättar att intresset för konst smittat av sig från både fru och bekanta.
– Det är ett intresse som legat latent men som jag inte gett tid till tidigare. Nu är det som om jag vaknar upp och ser saker. Kursen fungerar som en inspiration för att upptäcka konst i andra delar av landet och världen.

Eva Arnzén arbetar för att Konstfrämjandet och ABF Umeå ska gå i bräschen för att öka intresset kring konst liksom möjligheten för Umeå att bli årets kulturhuvudstad 2014. I en tid när det diskuteras mycket kring konst i Umeå startade under våren cirkeln "Möte med Konsten". Det började med en liten annons i lokaltidningen och 10 deltagare blev snabbt 22.

Konst väcker känslor. Eva Arnzén tror att konst väcker intresse och debatt för att den speglar sin samtid. Det finns många konstnärliga uttryck och hon hoppas att cirkeln kan hjälpa till att komma över fördomar om att konst är något märkvärdigt.
– Vi har utgått från konsten som vi har. Den konst som landsting och kommunen äger, som vi alla äger tillsammans.

Eva pratar med glöd i rösten både om konst och studiecirkeln. Som en av medlemmarna i Konstfrämjandets styrelse tog hon initiativet att tillsammans med ABF jobba för konstbildning. Umeå har ett rikt konstliv och Eva tycker att det är viktigt att ta tillvara den lokala kunskapen. Umeåsonen Stig Lindberg vurmar hon lite extra för liksom skulpturparken med ett tjugotal skulpturer. Sedan tidigare har hon lett cirklar för både ABF och andra studieförbund och tycker om folkrörelser.
– Alla kanske inte vill läsa i det tempo som är på universitetet, samtidigt som en studiecirkel kan fungera som en knuff för dem som tror att de är för gamla för att läsa på universitet eller som inte vågar.

Till andra som vill starta en liknande cirkel ger Eva rådet att ta till vara den lokala kunskapen och att samarbeta med konstföreningar. Studiecirkeln som utbildningsform tycker hon ger upphov till många samtal och frihet för kreativa idéer.
– Det är roligt att kunna använda den kunskapen jag har till förmån för andra säger hon om sitt engagemang som cirkelledare.
__________________________
Är du intresserad av att vara med i eller starta en studiecirkel om konsten där du bor kontakta ABF på din ort, klicka på länken nedan.

Vill du skapa själv? Välj en studiecirkel i konst eller konsthantverk. Till hösten startar studiecirklar med olika inriktningar i hela landet. Anmäl dig direklt på webben eller kontakta ABF där du bor. Klicka på länkarna nedan.


Elin Trygg

2008-08-11

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 augusti 2010.