Gå till innehåll

Kontakt

Staben

Ledning

Kommunikation

 • Mattias Vepsä
 • Kommunikationschef
 • Föräldraledig

Verksamhetsavdelningen

 • Faaid Ali-Nuur
 • Nationell samordnare för etniska, kultur- och samhällsorganisationer, vikarie
 • 08-613 50 65
 • faaid.ali-nuur@abf.se
 • Robert Aslan
 • Nationell samordnare facklig studie- och kulturverksamhet
 • 08-613 50 91
 • robert.aslan@abf.se
 • Åsa Stenlund Björk
 • Nationell samordnare, interna utbildningar
 • 070-6207657
 • asa.stenlund@abf.se
 • Kristine Eriksson
 • Stödfunktion, post, tryckeri
 • 08-613 51 05
 • Carin Öhlén
 • Nationell samordnare, asylverksamhet och ESF-projekt
 • 070-223 58 48
 • carin.ohlen@abf.se
 • Thomas Fridh
 • Nationell samordnare politiska studier, vikarie
 • 090-71 16 16
 • thomas.fridh@abf.se
 • Hanna Kharazmi Holmer
 • Nationell samordnare fackliga, politiska och facklig-politiska studier
 • Föräldraledig
 • Benjamin Ivansson
 • Nationell samordnare, ungdomsorganisationer, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • 08-613 50 35
 • benjamin.ivansson@abf.se
 • Olof Sand
 • Nationell samordnare, stärka folkrörelser och forskningsfrågor
 • 08-613 50 11
 • olof.sand@abf.se
 • Carin Thurfjell
 • Nationell samordnare, tillgänglighetsfrågor och funktionshinderrörelsen
 • 08-613 50 41
 • carin.thurfjell@abf.se
 • Cecilia Öberg
 • Nationell samordnare, internkontroll och kvalitetsarbete
 • 08-613 50 12
 • cecilia.oberg@abf.se
 • Ivica Ivanovic
 • Verksamhetsutvecklare för e-sport, digitalkultur och LAN
 • Resursperson
 • 070-530 56 16
 • ivica.ivanovic@abf.se

Fönstret, ABFs kulturtidskrift

SamC

Hantering av Gustav

Central IT

 • Central IT
 • ABF Support
 • 08-613 50 30
 • https://support.abf.se
 • support@abf.se

Kundansvariga

Ekonomi

Lönehantering

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 19 februari 2015.

ABFs förbundsexpedition

Möte

ABFs förbundsexpedition är serviceorganisation till resten av ABF. Förbundsexpeditionen anordnar internutbildningar, samordnar IT och ekonomi och är ett stöd i verksamhetsutvecklingen.

Hitta till oss

Besöksadress:
Olof Palmes gata 9, 5 tr
Stockholm
Växel 08-613 50 00
Fax  08 21 52 76
info@abf.se


Postadress:
Box 522
101 30 Stockholm