Gå till innehåll

En bok för alla behövs

  • Måndag, 23 juli 2007

Den moderatledda regeringen fattar det ena beslutet efter det andra som vidgar klassklyftorna. Bit för bit monterar de ned viktiga delar i det välfärdsbygge som kännetecknat Sverige under 1900-talet. Arbetarrörelsen, hallå! Nu om någonsin måste vi gå samman och agera, för det som sker är förödande.

Det senaste muntliga beskedet från Kulturdepartementet är att bokförlaget ”En bok för alla” inte längre ska få anslag för att ge ut kvalitativa böcker till lågt pris. Ett uppdrag förlaget har haft sedan 1976, i syfte att stimulera läsandet hos barn och vuxna i alla samhällsklasser.

Det som verkligen upprör är att man bryter ett tidigare löfte om att barn- och ungdomsutgivningen inte skulle röras. Men nu ska alltså hela anslaget tas bort! Jag kan bara konstatera att beslutsfattarna nog inte förstått vad ”En bok för alla” betyder för sina läsare.

Ett läsande folk är också en av folkbildningens förutsättningar. Den som läser lär av andra och får ta del av andra människors upplevelser och tankar. Läsandet hör alltså intimt samman med demokratin; med rätten till bildning och kunskap som ger oss möjlighet att påverka våra egna liv och det samhälle vi lever i.

I dag, när många upplever stress och tidsbrist i sina liv, har läsningen också en annan dimension. För stora läsupplevelser räcker det nämligen inte att snabbt läsa böcker från pärm till pärm. Vi måste ta oss tid att låta litteraturen tala till oss, och då måste vi slå ner på takten.
Med boken i handen ger vi oss själva chansen att bli god vän med tiden. Därför finns det något läkande i läsandet. Vi blir också bildade, och i bästa fall mera motståndskraftiga mot den brist på koncentration, som är så tidstypisk.

För mig är ”En bok för alla” ett konkret uttryck för hur ett demokratiskt samhälle värderar den frihet som litteraturen och läsandet symboliserar. Nu hotas hela förlaget, med både bokutgivning och läsfrämjande verksamhet, av nedläggning.

Nu gäller det för oss inom arbetarrörelsen att använda all vår samlade kunskap för att påverka de regeringspartier som ska vara med och fatta beslutet i höst. Ta ställning för ”En bok för alla” och för det läsfrämjande arbete som förlaget utfört under mer än 30 år! Skriv insändare och debattartiklar. Skriv under den namninsamlingen på nätet som startades i juni av Margaretha Holstenson från Värmdö gymnasiebibliotek: www.namninsamling.com/site/get.asp?ebfa

Efter Kulturdepartementets besked fattade styrelsen för ”En bok för alla” i tisdags beslutet ge VD i uppdrag att inleda arbetet med att avveckla verksamheten. Min förhoppning är trots det att sommarens ledighet och tid för reflektion och eftertanke ska ge regeringen insikter som gör att ”En Bok för alla” ändå får ett fortsatt uppdrag.

Elsie Bäcklund Sandberg
ABFs förbundssekreterare

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.