Gå till innehåll

Vårkänslor på ABFs förbundsstämma

  • Onsdag, 26 april 2006

- Nu är det vår i folkbildningen! Den halva miljard i ökade anslag som regeringen ger folkbildningen är den största satsningen någonsin. Det var med stor optimism som ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson öppnade 2006 års förbundsstämma som hölls på 100-årsjubilerande Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika den 26-27 april.

Med de 70 –90 miljoner som tillfaller ABF från 2007 ökar anslagen med en fjärdedel. Det ger möjligheter att starta 20 000 – 25 000 fler studiecirklar varje år, framhåller Karl-Petter Thorwaldsson
- Vi kan samla uppemot 200 000 fler i studiecirklar bara i ABF, tanken svindlar, säger han.

- Jag tror att det är ett kvitto på att vår verksamhet påverkar samhällsdebatten och finns i människors vardag. Det syns att vi kan bidra till att lösa många av problemen i det två tredjedelssamhälle där vi åter befinner oss. Det syns att vi verkar för allas lika värde och en demokrati som omfattar alla och där var och en ges möjligheter att uppfylla sina livsdrömmar.

- Nu är det viktigt att vi fortsätter att arbeta för att folkbildningen ska finnas i hela landet. ABF ska vara där människorna är!

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i ABF och hålls vartannat år. En viktig punkt för årets stämma är att behandla ABFs nya idéprogram ”Gör en annan värld möjlig”. ABF ska bli ännu radikalare. Det nya idéprogrammet slår fast att en av ABFs utmaningar är att vara tydligare i sin profil som radikal idérörelse och folkbildningsorganisation.

Klyftorna har vuxit i Sverige. En tredjedel halkar efter när det gäller utbildning, arbete och deltagande i samhällslivet. ABFs nya idéprogram tar avstamp i att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig. Genom att skaffa sig kunskap är det möjligt att förändra världen.

Inte minst viktigt i det radikala bildningsarbetet är mötesplatserna.
- Brunnsvik har varit ett frirum i hundra år och är det fortfarande. Den viktigaste knutpunkten för arbetarrörelsen. Därför är det naturigt att förlägga förbundsstämman hit i år, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
- Vi ska mot en ljusnande framtid och det är vad Brunnsvik står för.

Motala musikpedagoglinje lade grunden för ett vitalt debattklimat med en mix av nya egenkomponerade kampsånger och musik förknippad med Dan Andersson och Monika Zetterlund.

- Vi vill vara en plats där man kan bilda och skapa sig själv. En plats där man kan komma underfund med att ’jag kan’. Vi vill vara ett verktyg för föränderligheten, säger Sanna Melin, Brunnsviks rektor.
- Det vi satsar mest på jus nu är att bygga upp en plattform för integrationsfrågor, 2000-talets viktigast frågor. Vi vill samla arbetarrörelsens organisationer och alla som vill medverka i en dialog för lika värde.

Stämman gav Brunnsvik en stor applåd!
________________________________
Fotnot:
Förbundsstämman sänds direkt i webb-TV. Klicka på länken nedan för att titta.

Klara Sjöström

2006-04-26

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.