Gå till innehåll

Wallström vill komma närmare medborgarna

  • Fredag, 10 februari 2006

- Skillnaden mellan maffian och EU är att maffian ger dig ett erbjudande som du inte kan tacka nej till medan EU ger dig ett erbjudande som du inte kan förstå. Så inleder EU-kommissionären Margot Wallström sitt anförande under ett seminarium om EUs framtid, demokrati och öppenhet på ABF-huset i Stockholm den 10 februari.

Seminariet hålls med anledning av att Margot Wallström nyligen presenterade EU-kommissionens nya kommunikationsstrategi med målet att föra EU närmare medborgarna.

Intresset var så stort att Katasalen i ABF-huset fylldes till sista ståplats och ett hundratal personer fick vända vid dörren. Bland vissa var stämningen uppretad.
- Att det nästan blir upplopp för att alla inte kommer in till ett politiskt möte har jag knappast varit med om tidigare, säger samtalsledaren Per Wirtén, chefredaktör för tidningen Arena.

- Hur ska du kunna sköta EU när du inte kan sköta det här med lokalen, frågade några argt, berättar Margot Wallstöm leende.

Som kompensation noterade ABF Stockholm kontaktuppgifter till dem som så ville och lovade dem förtur nästa gång Margot Wallström kommer till ABF-huset.

- Vi måste gå från monolog till dialog och sätta medborgarna i centrum, fortsätter Margot Wallström. Om vi har fokus på medborgarna och deras intressen blir också politiken bättre. Vi måste gå från Bryssel till Boden och sätta öra på EU.

De nya kommunikationsstrategin presenteras i en så kallad vitbok* som beskriver fem områden att arbeta utifrån. Bland annat vill man ge medborgarna kanaler för att föra dialog med beslutsfattarna. Dessutom ta fram gemensamma riktlinjer för hur kommunikationen runt EU-frågor på alla nivåer ska se ut så att medborgarna vet vad de har rätt att förvänta sig. Liknande riktlinjer finns exempelvis för forskare. Vidare arbeta aktivt med medier och ta vara på de möjligheter som ny teknik ger.

Nu inleds en halvårslång samrådsperiod då medborgarna bjuds in att lämna synpunkter på vitboken och bidra med egna idéer och förslag. Det sker via webben (se länk nedan) eller per post.

- Vi vill ställa kommunikationen i demokratins tjänst, säger Margot Wallström. EU är inte ett projekt för en liten politisk elit. De behövs en folklig förankring av EU-frågorna.

Hon betonar vikten av att skapa ett europeiskt offentligt rum för att närma EU-medborgarna till varandra och göra det lättare att ta del av varandras åsikter i vardagsfrågor som rör alla. Detta saknas idag då medlemsländerna i huvudsak fokuserar på den nationella arenan.
- Det behövs också politiker som vågar driva europafrågorna även om hemmaopinionen är negativ. Politiker som kan berätta varför vi har byggt denna jättekropp och visa hur vi tjänar på samarbete i frågor som inte kan lösas nationellt.

Länge har inställningen inom EU varit att mer information och en ökad kunskap hos medborgarna ska få dem att vilja engagera sig i europasmarbetet.
- Fokus har legat på institutionerna istället för på medborgarnas verklighet, säger Margot Wallström.

- Jag önskar att det här var en vitbok om demokrati, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på akademikerförbundet SSR. Demokrati i betydelsen folkstyre är den vikiga kärnan, vi måste komma bort från idén om att bara vi informerar ihjäl folk så är demokratifrågan löst.

Tillsammans med Mats Hellgren, journalist på Svenska Dagbladet är Ursula Berge inbjuden för att kommentera den nya informationsstrategin. Båda välkomnar vitboken och är positiva till innehållet. Ursula Berge understryker att kommunikation och information inte är demokrati i sig självt utan ett medel för demokrati, något hon menar ofta glöms bort.

Sångerska Barbara Hendricks avslutade seminariet med ett anförande efter att ordet lämnats fritt.
______________________________
* Vitbok är den officiella svenska översättningen av engelskans white paper och innebär i EU-sammanhang en mer utvecklad idéskrift som kan komma att ligga till grund för beslut.
______________________________
Fotnot:
Vill du lära dig mer om EU kontakta din närmaste ABF-avdelning.

Klara Sjöström

2006-02-10

Fler bilder:

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.